nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2019 Vlaamse sierteelt werkt aan stappenplan verduurzaming

Rozen uit Kenia zijn niet milieuvriendelijker dan Vlaamse rozen omdat ze in een warmer klimaat geteeld worden. Siertelersverbond AVBS boog zich over het energievraagstuk en concludeert dat de CO2-uitstoot van lokale teelt veel gunstiger uitpakt, door het uitsparen van transport per vliegtuig in combinatie met energiezuinige serres die door een WKK verwarmd worden. De Vlaamse sierteelt wil zijn inzet voor klimaat en duurzaamheid in de toekomst meer tonen. Onderzoekers zijn aan het werk gezet, en AVBS stelt in het vakblad Sierteelt&Groenvoorziening ook een stappenplan richting een duurzame sierteelt in het vooruitzicht.

Zelfs wanneer je de milieuvriendelijkheid van snijbloemen verengt tot hun CO2-uitstoot winnen Vlaamse rozen het van een boeket uit Kenia. Siertelersverbond AVBS becijferde dat rozen in Kenia produceren en ze naar België vliegen 11,85 kilo C02 per kilo rozen vraagt. Bij de productie van een kilo Vlaamse rozen komt 6,17 kilo CO2 vrij. Een geïmporteerde roos uit Kenia weegt gemiddeld 25 gram, tegenover 40 gram voor een Vlaamse roos. Per boeket van tien rozen verkleint het verschil daarom: 3 kilo CO2 voor rozen ingevoerd uit Kenia en 2,5 kilo CO2 voor lokaal geproduceerde rozen.

Volgens AVBS-secretaris Pieter Van Oost hoeft de goede score van de Vlaamse rozenteelt niet te verbazen: “Verwarmingstechnieken zijn geëvolueerd van zware aardolie naar gas, vaak in combinatie met een WKK. Serres zijn uitgerust met schermdoeken, waardoor er ook veel minder energie nodig is. Voor teelten die extra verlichting vragen, wordt er overgeschakeld op veel zuinigere led-lampen. Milieuvriendelijk is meer dan enkel de CO2-uitstoot. Water wordt op bijna alle Vlaamse sierteeltbedrijven terug opgevangen, gefilterd en hergebruikt. Geïntegreerde gewasbescherming, waarbij pas ingegrepen wordt tegen belagers wanneer het nodig is, vond volledig ingang in de sector. Biologische bestrijding is in opmars en dringt de hoeveelheden chemische gewasbescherming nog verder terug.”

In het vakblad Sierteelt&Groenvoorziening uit de secretaris zijn teleurstelling over kritiek op snijbloementeelt die overgewaaid kwam uit Nederland. Naar de toekomst wil de sierteelt sterker communiceren over de eigen duurzaamheidsinspanningen. “AVBS nam contact met onderzoeksinstituten PCS en ILVO om de sector te helpen onze koolstofvoetafdruk in kaart te brengen. Na verloop van tijd zullen we positieve evoluties kunnen laten zien, die aantonen dat de sector sterk bezig is met klimaat en duurzaamheid. Bovendien zal dit kunnen gebeuren met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. We zullen hierin verder gaan dan alleen het energievraagstuk, maar ook alle andere aspecten van duurzaamheid zoals water, meststoffengebruik en gewasbescherming hierin meenemen.”

Duurzaamheid en certificering is het centrale thema van de jongste editie van het vakblad voor siertelers. Voor siertelers wordt certificering hoe langer hoe meer nodig om te mogen leveren aan de handel in binnen- en buitenland. Dan gaat het niet meer alleen over wettelijke eisen, maar in toenemende mate ook over certificaten die bovenwettelijke eisen uitdragen. Tegen 2020 zullen belangrijke marktpartijen zoals Ikea, Ahold Group, Greenyard en Flora Holland alleen nog sierteeltproducten afnemen van gecertificeerde bedrijven. Het is de ambitie van AVBS om een gezamenlijke duurzaamheidsvisie te formuleren en sectorbreed uit te rollen via een stappenplan dat individuele bedrijven per thema helpt verduurzamen, en dit over een periode van tien jaar.

Bron: Sierteelt&Groenvoorziening

Volg VILT ook via