nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.10.2017 Vlaanderen draagt beheer de Merode over aan provincies

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft haar regierol in de Merode, een 1.500 hectare groot natuur- en bosgebied, doorgegeven aan de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. “Het is voor de provincies de kans om hun gebiedsgerichte rol te spelen en een bovenlokale meerwaarde te bieden binnen een grensoverschrijdend project”, klinkt het. Het was Vlaams minister voor Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege die de fakkel mocht doorgeven aan de gedeputeerden van de betrokken provincies.

De Merode is een gebied van negen gemeenten, gelegen in drie provincies. Het wordt gekenmerkt door een authentiek landschap voor natuur en erfgoed. De trekkersrol van VLM in het gebied start in de periode 2004-2006 wanneer de adellijke familie de Merode het 1.500 hectare natuur- en bosgebied verkoopt aan de Merodepartners. Het plattelandsproject dat VLM er opstart, vormde een hefboom voor duurzame plattelandsontwikkeling in de omgeving. De natuur en het erfgoed van het gebied werden hersteld, verder ontwikkeld en opengesteld voor het publiek. Een wandel-, fiets- en ruiternetwerk kwam tot stand zodat bezoekers het gebied makkelijk kunnen ontdekken.

“De landschappelijke veranderingen brachten een dynamiek op gang die nog steeds leeft”, aldus de projectpartners. Ondertussen werd een netwerk van Merode-ondernemers opgebouwd en kunnen lokale producten zich onderscheiden met een label. “De Merode presenteert zich steeds meer als een geheel met uiteenlopende kwaliteiten en een eigen identiteit gedragen door de verschillende partners. Ook inwoners worden zich meer bewust van de troeven van het gebied en de mogelijkheden die het met zich meebrengt”, aldus de initiatiefnemers.

Nu dit alles gerealiseerd is, geeft Vlaanderen de regierol met vertrouwen door aan de drie betrokken provincies. “Het was voor Vlaanderen een genoegen om in dit gebied te investeren. De Merode vormde een ambitieus, zelfs prestigieus project. Het project had tot doel het landschap, de natuur, de cultuur, het toerisme, de recreatie én de lokale economie van de streek een duurzame duw in de rug te geven. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit project en het partnerschap een stevig fundament kent voor de verdere ontplooiing”, stelt minister Schauvliege.

De provincies zijn blij dat zij nu een sleutelrol krijgen in het gebied. “Vlaanderen en VLM hebben de voorbije tien jaar sterk geïnvesteerd in de Merode. Het is belangrijk dat wij de dynamiek levend houden en nieuwe projecten blijven opzetten”, aldus Monique Swinnen, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Zo zal er het komende jaar gewerkt worden aan een gemeenschappelijk onderhoud van de wandel, fiets- en ruiternetwerken. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in de beleving van de natuur en het erfgoed voor inwoners en bezoekers. Ondernemers worden verder gestimuleerd om ambassadeur van het gebied te worden.

Ook de gemeenten worden betrokken. Zij worden samen met andere partners uitgedaagd om via lokale projecten het Merodeverhaal verder vorm te geven. “In de Merode werken we provincie-, gemeente- en beleidsoverschrijdend aan een gemeenschappelijk verhaal waarin iedere partner zich herkent en zichzelf kan blijven”, zegt Limburgs gedeputeerde Inge Moors. Zij wijst erop dat de provincies een verbindende en coördinerende rol willen spelen. Er is meer dat ons met elkaar verbindt, dan verdeelt. Ook vanuit de provincie Antwerpen wordt de focus gelegd op samenwerking. “Dat is de sleutel voor plattelandsontwikkeling. De Merode bewijst wat je kan bereiken als overheden, publieke en private partners en alle inwoners, over beleidsdomeinen heen, gaan samenwerken”, aldus gedeputeerde Peter Bellens.

Op zondag 26 november wordt de overdracht gevierd met de inwoners van het gebied tijdens de Merodehappening op de markt van Groot-Vorst, Laakdal.  

Meer informatie: de Merode

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VLM

Volg VILT ook via