nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.05.2020 Vlaanderen geeft 23,4 mio extra steun aan landbouwers

Vlaamse land- en tuinbouwers zullen dit jaar kunnen rekenen op ruim 23 miljoen euro extra steun. Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) heeft beslist om Europese middelen voor Vlaanderen dit jaar te heroriënteren. Europa laat dit toe naar aanleiding van de coronacrisis. De toeslag zal berekend worden op basis van de individuele inkomenssteun en zal gemiddeld 1.100 euro per landbouwer bedragen. De uitbetaling is voorzien voor het najaar.

De coronacrisis treft de landbouwsector hard. “Nagenoeg alle landbouwsectoren staan door de dalende prijzen onder druk. Sommigen dreigen het financieel moeilijk te krijgen. En het is te verwachten dat dit nog voor een langere tijd het geval zal zijn”, legt Crevits uit. Nu de Europese Unie de lidstaten de mogelijkheid biedt om de middelen die ze krijgen te herschikken, wil de minister daar gebruik van maken en meer rechtstreekse steun aan de landbouwers geven. 

Europese landbouwsteun wordt verdeeld over twee pijlers. De eerste pijler gaat over directe steun en het marktbeleid, de tweede gaat over het plattelandsontwikkelingsbeleid. In het verleden heeft Vlaanderen ervoor gekozen om jaarlijks tot 10 procent van de middelen van de eerste pijler naar de tweede te verschuiven.

“Dit doen we dit jaar niet, waardoor er extra middelen direct naar de landbouwers gaan”, klinkt het. Zo kan 23,4 miljoen euro extra aan naar schatting 21.000 landbouwers uitgekeerd worden. De toeslag zal worden berekend op basis van de individuele inkomenssteun en zal gemiddeld 1.100 euro per landbouwer bedragen. De uitbetaling zal ten vroegste in het najaar gebeuren.  

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via