nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.08.2019 Vlaanderen haalt doelstelling voor groene stroom niet

Vlaanderen lijkt haar doelstellingen voor de productie van groene stroom net niet te halen. Het Vlaams Energieagentschap (VEA) schat dat Vlaanderen in 2018 is blijven hangen op 8.461 gigawattuur (GWh). Dat is 2,2 procent onder de doelstelling (8.650 GWh). En ook de prognose voor 2019 zit voorlopig 2,6 procent onder de vooropgestelde doelstelling. “De doelstellingen op het vlak van zonneproductie zijn gehaald, maar vooral de productie van groene stroom uit biomassa en biogas bleef onder de verwachtingen”, reageert VEA.

De productie van groene stroom in Vlaanderen zit zeker in de lift. Zo was er volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) in 2017 een groei van 8,1 procent en in 2018 van 6,3 procent. “Maar terwijl Vlaanderen in 2017 nipt het vooropgestelde doel van 7.933 GWh haalde, lijkt het doel voor 2018, 8.650 GWh, net niet gehaald te zijn”, laat hVEA weten. Volgens hun inschatting is Vlaanderen vorig jaar blijven steken op 8.461 GWh, of 2,2 procent onder de doelstelling.

“Door de stijging van het aantal zonnepaneleninstallaties en door het uitzonderlijk zonnige jaar is de doelstelling op het vlak van zonneproductie vorig jaar ruimschoots gehaald, zelfs vijf procent boven de doelstelling”, klinkt het. Wat productie door windturbines op land betreft, werd de doelstelling op een haar na gehaald (0,8% onder de doelstelling).

Vooral de productie van groene stroom uit biomassa (8% onder de doelstelling) en biogas (11% onder de doelstelling) bleef onder de verwachtingen. Voor biogas verwacht VEA trouwens dat ook de doelstellingen voor 2019 en 2020 niet gehaald zullen worden. “Dit omdat een aantal installaties uit dienst zijn genomen en een aantal geplande projecten niet of pas na 2020 zullen worden gerealiseerd”, verklaart VEA. Volgens het agentschap is er wel een grote biogasinstallatie gepland van 19,8 MWe waardoor de subdoelstelling met vertraging haalbaar is.

Vorig jaar lanceerde de Vlaamse regering met het ontwerp Energieplan 2030 ook doelstellingen met 2030 als horizon. Het doel is om de productie van groene stroom uit zon en wind bijna te verdubbelen. Zo moet er bijvoorbeeld jaarlijks 300 MWe aan zonnecapaciteit bijkomen, een doelstelling die volgens VEA haalbaar is. “Wat windturbines betreft, ligt het gemiddelde groeiritme wat lager dan de huidige jaarlijks beoogde groei van 150 MWe per jaar”, klinkt het. Tussen 2021 en 2030 wordt gemikt op 51 MW/jaar. “Er wordt een lagere groei vooropgesteld omwille van de beperkende factor van beschikbare ruimte.”

Voor biomassa wordt rekening gehouden met een dalende productie, maar voor biogas is dan weer sprake van een lichte stijging. “Dit omdat we uitgaan van tien bijkomende installaties voor vergisting van GFT en bijkomende pocketvergisters in de landbouwsector”, besluit het Vlaams Energieagentschap.

Bron: Belga

Volg VILT ook via