nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2017 Vlaanderen heeft 300.000 euro veil voor volkstuintjes

Minister Joke Schauvliege trekt in 2017 opnieuw 300.000 euro uit voor een projectoproep voor volkstuinen. De klemtoon ligt net als vorig jaar op projecten die uitgaan van lokale besturen, scholen, organisaties en verenigingen, én die de samenwerking met jongeren of de welzijnssector centraal stellen. De minister lanceerde de nieuwe projectoproep afgelopen weekend tijdens de opening van de moestuin van vzw Ter Hovingen in Gentbrugge.

De nieuwe projectoproep volkstuinen schenkt speciale aandacht aan jongeren en de welzijnssector. Minister Joke Schauvliege trekt er een budget van 300.000 euro voor uit. Een project kan voor 75 procent gesubsidieerd worden met een plafond van 15.000 euro per project. De projecten krijgen een uitvoeringstermijn van drie jaar. Aanvragen kunnen bij de Vlaamse Landmaatschappij ingediend worden tot en met 17 september via het e-plattelandsloket

Sedert 2013 wordt er in Vlaanderen ieder jaar om en bij de 300.000 euro vrijgemaakt om de opstart van volkstuinen te ondersteunen. Sindsdien zijn er honderden volkstuintjes bijgekomen. Op de projectoproep in 2016 kwamen 57 reacties. Daaruit werden 25 projecten geselecteerd voor ondersteuning. In zo’n volkstuin is het sociaal contact even belangrijk als het tuinieren zelf. Voor veel mensen is tuinieren een leuke en gezonde hobby.

Joke Schauvliege: "Volkstuinen kunnen de sociale cohesie in dorpen vergroten, en ontmoetingsplaatsen creëren tussen verschillende generaties en culturen. Uit het grote succes van de vier vorige projectoproepen volkstuinen blijkt ook dat mensen baat hebben bij samen tuinieren, zelf groenten en fruit telen en ondertussen ook in de buitenlucht aan lichaamsbeweging doen. Wij hopen met deze vijfde projectoproep op hetzelfde elan verder te gaan.”

Een jury zal de kwaliteit van de ingediende projecten beoordelen op basis van een aantal criteria, zoals de theoretische en reële behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, samenwerking met de jongeren en de welzijnssector, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via