nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.09.2019 Vlaanderen investeert mee in lokale erosiebestrijding

Tien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen 787.000 euro subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Daarmee ondersteunt het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zowel infrastructuurwerken in acht gemeenten als de aanstelling van een erosiecoördinator in twee Hagelandse gemeenten. Gemeenten kunnen dankzij het erosiebesluit een subsidie krijgen voor de aanleg van kleinschalige infrastructurele maatregelen zoals aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen daarbij helpen om zo de grootste problemen weg te werken.

Een erg droge zomer werd dit jaar opnieuw voorafgegaan door een lente met zware onweders. Hierdoor stroomde op verschillende plaatsen de modder van de velden tot in de straten en de huizen, en slibden grachten en rioleringen dicht. Om dit in de toekomst te voorkomen, trekt Vlaams minister van Omgeving Koen Van Den Heuvel 787.000 euro uit voor tien erosiebestrijdingsprojecten. Acht van de tien gesubsidieerde projecten gaan over de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Er gaat ook geld naar twee gemeenten in Vlaams-Brabant voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

Zowel in Herne als in Zaventem kregen inwoners al te maken met water en modder in hun woningen. Twee erosiepoelen van respectievelijk 900 en 1.900 m³ moeten daar verandering in brengen. Op andere plaatsen, zoals in de buurgemeenten Diest en Zichem, moet een bufferbekken soelaas bieden. In die laatste gemeente is dat een investering waar een subsidie van 89.000 euro tegenover staat, voldoende om ook te kunnen voorzien in een dam die het water naar het bekken geleid. In het Oost-Vlaamse Ninove wordt voor datzelfde doel een buffergracht en een geprofileerde grasbufferstrook voorzien bij de aanleg van een bufferbekken. Met twee houthakseldammen en een voorliggende grasbufferstroken wil men in Staden (West-Vlaanderen) het probleem verhelpen.

Dat zulke maatregelen werken, werd afgelopen voorjaar bewezen op de plaatsen waar al erosiebestrijdingswerken liggen. Op de website van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) kan iedereen de reeds uitgevoerde erosiebestrijdingsmaatregelen in zijn buurt bekijken. De kaart toont telkens welk type maatregel er werd uitgevoerd.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Michael Vanbriel

Volg VILT ook via