nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.11.2017 "Vlaanderen is de biotrein grandioos aan het missen"

De besparing door de overheid op werkingsmiddelen van BioForum is nog lang niet verteerd. Tientallen professionelen uit de biosector (boeren, verwerkers en distributeurs) vragen minister Joke Schauvliege om het totaalbudget voor het strategisch plan biologische landbouw op te krikken, in plaats van met centen te schuiven. Kritisch klinkt het: “Het is opvallend dat, net waar het over visievorming gaat voor de toekomst van de landbouw, of over de kritische rol die bio kan spelen voor meer duurzaamheid, de Vlaamse overheid afhaakt.” De middelen worden anders verdeeld, reageert het Departement Landbouw en Visserij, “maar we schatten de biosector en de biomarkt wel naar waarde en blijven samenwerken aan een duurzame groei van bio.”

In een open brief vragen 65 mensen met een hart voor bio – allemaal professioneel actief in de sector als bioboer of verderop in de keten – een landbouwbeleid dat bio naar waarde schat. De onderliggende reden voor hun schrijven is de beslissing van de Vlaamse overheid om subsidies weg te halen bij ketenorganisatie BioForum en ze via andere kanalen in de biosector te investeren. “Krik het totaalbudget voor het strategisch plan biologische landbouw op in plaats van te besparen op de werkingsmiddelen van onze sectororganisatie”, klinkt het ontevreden.

De subsidie van BioForum wordt quasi gehalveerd, van 650.000 euro nu tot 360.000 in 2018, en die beslissing heeft de briefschrijvers diep geraakt. BioForum zou wel nog subsidies ontvangen voor ketenwerking en de ondersteuning van bedrijven, maar niet langer om de consument correct en volledig te informeren over bio of om mee het maatschappelijk debat te voeren. Daarom willen de bioprofessionelen de minister eraan herinneren dat bio meer is dan een economische opportuniteit en een dynamiek creëert waarin actief wordt nagedacht over een manier van boeren die, zowel op sociaal vlak als voor ons milieu, in de toekomst nog mogelijk moet blijven.

“Onze sector is klein, maar toekomstgericht”, klinkt het. “Wij willen als sector duurzaam blijven groeien, want de druk op landbouwbedrijven tot schaalvergroting en specialisatie wordt steeds groter. Wij willen niet dat de biologische principes uitgehold worden. De voorwaarden uit het lastenboek zijn voor ons een vertrekpunt, van waaruit we onze bedrijven en de voedselconsumptie willen verduurzamen, met respect voor boer, consument en leefomgeving, hier en in het Zuiden. Een overheid die toekomstgericht denkt, zou de vertegenwoordiging van een dergelijke duurzame sector, die nu weliswaar nog klein is, maar het potentieel heeft om sterk te groeien, moeten toejuichen en steunen. Om dat mogelijk te maken, hebben we nood aan een sectororganisatie als BioForum, die effectief onze belangen en die van een duurzame, toekomstgerichte landbouw behartigt.”

Qua consumptie van bioproducten staat ons land op de vierde plaats in de Europese lijst van landen waar de bioconsumptie groeit. Meer dan 90 procent van de consumenten koopt wel eens een bioproduct, en de totale besteding aan bioproducten groeit niet, ze “boomt”. Aan productiekant blijft het kleine bioareaal in Vlaanderen (eind 2016 bedroeg het 1,1 procent van de totale Vlaamse landbouwoppervlakte, nvdr.) een doorn in het oog. Een cijfer dat volgens de briefschrijvers in schril contrast staat met het aandeel bio in grote landbouwlanden als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. “Het zijn niet toevallig de landen waar de overheid zelf bewust en resoluut kiest voor biolandbouw, en die keuze ook niet onder stoelen of banken steekt.”

Naar verluidt staan niet alleen sector- maar ook consumentenbelangen op het spel: “Consumenten betalen een meerprijs omdat zij kiezen voor een product dat de kosten internaliseert. Ook zij moeten geïnformeerd worden door een organisatie die de waarden van bio uitdraagt en verdedigt. Er is nood aan meer (in plaats van minder) en degelijke consumentencommunicatie, die niet enkel inzet op louter generieke (product)info, zoals VLAM doet. Enkel zo komen ook de waarden en het duurzame karakter van onze sector positief in de kijker.” Dat de communicatie naar de consument voortaan enkel nog door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) zou uitgevoerd worden, is voor de briefschrijvers een slag in het gezicht. Ze vinden dat ongeloofwaardig en een probleem voor zowel iedereen die in de biosector actief is, als voor de vele bioconsumenten.

Die keuze is door de overheid gemaakt vanuit het idee om de sterktes van VLAM als promotiekanaal nog meer voor bio in te zetten. Over de precieze aanpak komen we het volgende te weten: “De VLAM-sectorgroep bio, die gevormd wordt door vertegenwoordigers uit de bio-sector, kiezen de campagnes die rond de vijf bio-principes worden gebracht. Deze boodschappen worden ontrafeld en verhalend gebracht, passend in de tijdsgeest rond storytelling. Een nieuw bio-onlineplatform biedt ook ruimte voor feiten rond bio. Tot slot wordt ingezet op sensibilisering van kinderen en jongeren, de toekomstige aankopers van voeding.”

Om gelijktijdig iets te doen aan de kloof tussen de snel groeiende vraag naar bio en het aanbod dat trager volgt, wordt de focus in het actieplan van de overheid voor de biolandbouw nog meer gelegd op de landbouwer zelf en op de omschakelingsfase naar biologische productie. Daarnaast wordt ook extra ingezet op onderzoek dat biolandbouwers steunt in hun bedrijfsvoering. Bij de Vlaamse overheid klinkt het dan ook dat biosector en biomarkt “wel naar waarde worden geschat”. Het Departement Landbouw en Visserij zet de puntjes op de i: “De consument blijft volledig en correct geïnformeerd over biologische landbouw en voeding. BioForum blijft financiering krijgen voor de ondersteuning aan landbouwers, verwerkers en verkooppunten – enkel het consumentenluik krijgt minder subsidies. De middelen blijven dus gelijk, alleen worden ze anders verdeeld. Maar we blijven samen werken aan een duurzame groei van de biologische landbouw in Vlaanderen.”

Hoewel aan de beleidsbijsturing twee jaar van discussies, visie- en SWOT-oefeningen vooraf zijn gegaan, reageert de biosector erg ontgoocheld. Tegenover de argumentatie van het Departement Landbouw en Visserij plaatsen sectoringewijden: “Er is een groot verschil tussen de opdracht van VLAM en die van BioForum Vlaanderen. VLAM moet de verkoop van bio stimuleren en voert dus in de eerste plaats promotie en marketing rond bio. Dat doen ze aan de hand van vrolijke campagnes over het brede aanbod of de smaak van bio. Bio Mijn Natuur, de consumentenwebsite van BioForum Vlaanderen, geeft daarentegen in de eerste plaats inhoudelijke informatie over bio. Het toont consumenten hoe biologische voeding tot stand komt, en waar de biologische manier van werken verschilt van de gangbare.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: www.biomijnnatuur.be

Volg VILT ook via