nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2019 Vlaanderen kiest voor droogtemaatregelen die EU toelaat

Door de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens deze en vorige zomer kampen heel wat landbouwers met een tekort aan ruwvoeder. Om hieraan tegemoet te komen, geeft de Europese Commissie de lidstaten extra flexibiliteit binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Vlaanderen maakt hier gebruik van. “Op vraag van Vlaams minister Koen Van den Heuvel stelt het Departement Landbouw en Visserij alles in het werk om deze maatregelen maximaal te benutten ter ondersteuning van de Vlaamse landbouwers”, laat het departement weten. “Er komen dit najaar verhoogde voorschotbetalingen en groenbedekkers voor vergroening mogen gebruikt worden voor ruwvoederwinning.”

De Europese Commissie nam eerder deze zomer twee maatregelen om landbouwers te steunen in hun strijd tegen de droogte: ze krijgen een groter percentage vooruitbetaald van hun Europese inkomenssteun en de vergroeningseisen worden een beetje versoepeld. Op die manier kunnen percelen die uit productie genomen zijn en meetellen als ecologisch aandachtsgebied eventueel toch gemaaid worden als voeder voor de koeien. “Vlaanderen neemt die maatregelen over”, laat het Departement Landbouw en Visserij weten.

Volgens de planning zal een voorschot van 70 procent (in plaats van 50%) op zowel de basisbetaling als de premie voor jonge landbouwer uitbetaald worden tegen eind oktober. “Ook de decemberbetalingen worden verhoogd van 90 naar 95 procent”, laat het departement weten. “In het kader van de vergroening is het toegelaten dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied (EAG).”

Daarnaast biedt de Europese Commissie de mogelijkheid aan de lidstaten om enkele andere voorwaarden voor ecologisch aandachtsgebied te versoepelen om extra ruwvoeder te winnen. “De Vlaamse overheid zal hiervoor ook een verzoek doen aan de Europese Commissie”, klinkt het. Zo wil Vlaanderen onder andere bekomen dat de EAG groenbedekker kan behouden blijven als hoofdteelt 2020, dat de groenbedekker als voedergewas een zuivere teelt (bv. raaigras) mag zijn in 2019 en dat een groenbedekker als ecologisch aandachtsgebied geoogst mag worden.

In afwachting van de goedkeuring door de Europese Commissie vraagt het Departement Landbouw en Visserij aan de landbouwers die wensen beroep te doen op één of meer van de hierboven vermelde versoepelingsmaatregelen om dit te melden. “Deze melding gebeurt bij de beherende buitendienst van de landbouwer en kan telefonisch, per e-mail of per brief gebeuren”, klinkt het.

Een belangrijke voorwaarde waaraan de landbouwers moeten blijven voldoen en die niet wijzigt, is de tijdige inzaai en de aanhoudperiode van de groenbedekker. “Voor de landbouwstreken Polders en Duinen nadert deze uiterste inzaaidatum (20 augustus)”, laat het departement nog weten.

Meer info over alle maatregelen vind je hier.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via