nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2019 Vlaanderen vuurt innovatie in landbouw stevig aan

Vlaams landbouwminister Joke Schauvliege lanceert een oproep voor de oprichting van operationele groepen in het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). In die operationele groepen kunnen landbouwers en onderzoeksinstellingen gezamenlijk naar innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering. Deze nieuwe oproep heeft duurzaam waterbeheer als voornaamste thema. Gelijktijdig lanceert de Vlaamse overheid een oproep voor projectsteun aan echte vernieuwers vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

Het Vlaams plattelandsontwikkelingsbeleid (PDPO III) bevat een uitgebreide reeks maatregelen die de competitiviteit en verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw stimuleren en ondersteunen. Via de subsidie voor innovatiepartnerschappen krijgen verschillende actoren binnen de landbouw (landbouwers zelf, adviseurs, onderzoekers, enz.) de kans om een innovatief idee te realiseren. Ze werken daarvoor samen aan een concreet vraagstuk of opportuniteit omtrent een landbouwbedrijfsvoering.

Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid. Land- en tuinbouwers moeten deel uitmaken van de operationele groep, zodat de onderzoeksvragen meer praktijkgericht zijn. Bovendien stimuleert dit de interactie tussen land- en tuinbouwers onderling en leren de onderzoekers hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.

Operationele groepen kunnen tot en met 31 maart bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 150.000 euro. Het maximumbedrag aan subsidies bedraagt 30.000 euro per project. Er worden minstens twee projecten gesubsidieerd rond het thema ‘gewapend tegen waterschaarste’. Het moet gaan om nieuwe oplossingen die momenteel nog niet in de landbouwpraktijk gebruikt worden. Dat kunnen slimme technische oplossingen zijn, maar ook organisatorische ingrepen die partijen met wateraanbod en –vraag bij elkaar brengen.

Tegelijk met deze oproep loopt een oproep voor VLIF-projectsteun voor innovaties in de landbouw. Met dit instrument van het Landbouwinvesteringsfonds kunnen individuele land- en tuinbouwers of groepen land- en tuinbouwers met sterke, vernieuwende ideeën steun voor innovatieve investeringen ontvangen. Het zou kunnen dat de combinatie van de twee steunmaatregelen, dus investeringssteun en EIP-projectsteun, een meerwaarde heeft. In dat geval bestaat de mogelijkheid om voor beide instrumenten een aanvraag te doen.

Meer info: Operationele groepen & VLIF-projectsteun

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: @PhilHoganEU

Volg VILT ook via