nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

16.12.2016 Vlaanderen wil 280 bijkomende windmolens tegen 2020

De komende vier jaar moeten er in Vlaanderen 280 windmolens bij komen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Argumenten als uitzicht van de buurtbewoners en hinder voor de natuur zullen minder wegen op de beslissing om een nieuwe molen te bouwen. In Antwerpen worstelen enkele bedrijven bijvoorbeeld met de bescherming van de bruine kiekendief, die de inplanting van nieuwe windmolens in de weg staat. "Creativiteit van het Agentschap Natuur en Bos die in de toekomst niet meer zal kunnen", aldus Tommelein. "Rond de bruine kiekendief bestaat geen Europese regelgeving. In plaats van te zoeken naar belemmeringen, moeten we op zoek naar opportuniteiten."

Twee weken geleden besloot de Vlaamse regering al dat windmolens voortaan bestemmingsneutraal zijn, wat betekent dat ze overal kunnen worden gebouwd, ook in groengebied. Begin volgend jaar worden bovendien de bouwvergunning en de milieuvergunning samengevoegd tot één 'omgevingsvergunning'. "Nu moet er twee keer een openbaar onderzoek gebeuren, wat twee keer voor onzekerheid zorgt", zegt milieuminister Joke Schauvliege. "Binnen drie maanden zal maar één onderzoek meer moeten worden uitgevoerd, met als bedoeling het aantal beroepsprocedures te reduceren en het draagvlak te vergroten."

Onze regio telt op dit moment een kleine vierhonderd turbines. Energieminister Bart Tommelein zal de komende maanden met alle lokale besturen bekijken waar er nog plaats is voor een windmolen. "We zoeken naar logische plaatsen, zo weinig mogelijk in woongebied en zo veel mogelijk in haven- en industriegebied", aldus Tommelein. De regering zal de komende jaren minder tegenkanting dulden dan nu het geval is. "Lelijk is geen argument meer", valt te horen. En ook argumenten die vertrekken uit natuurbehoud gaan een kleinere rol spelen.

Dat een mentaliteitswijziging bij buurtbewoners in de toekomst haalbaar lijkt, blijkt in Limburg. De inwoners van Millen en Els hebben zich gekant tegen een actiecomité dat de komst van drie windturbines aanklaagt. “We zijn de windmolens wel genegen. De molens brengen overlast, maar dat weegt absoluut niet op tegen het voordeel dat ze meebrengen: schone en groene stroom wat goed is voor milieu en gezondheid”, klinkt het. “Wij hebben niets tegen de mensen van het actiecomité, maar we stellen vast dat steeds meer buurtbewoners wél kiezen voor windmolens. Het is een goede investering die loont voor de huidige en toekomstige generaties.”

Bron: Belga/Het Laatste Nieuws

Volg VILT ook via