nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.06.2018 Vlaming gebuisd voor kennistest over voeding

Het is niet goed gesteld met de kennis van de Vlaming over voeding. De 542 Vlamingen tussen 18 en 64 jaar die ondervraagd werden over voeding in relatie tot gezondheid, dierenwelzijn, milieu en sociaaleconomische aspecten, scoorden gemiddeld 39 op 100. Zo denkt twee derde onder hen dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente en fruit 200 gram of minder is, in plaats van minimum 500 gram. Slechts 36 procent herkent het Europese bio-label en slechts tien procent van de Vlamingen weet hoeveel dieren er jaarlijks in Belgische slachthuizen geslacht worden.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Eos Wetenschap, Rikolto, Vlaams Instituut Gezond Leven en Velt. De respondenten kregen 34 kennisvragen over voeding voorgelegd, telkens met vier antwoordopties. Gemiddeld werd slechts op minder dan vier op de tien vragen correct geantwoord. Vooral jongeren tussen 18 en 29 jaar scoren slecht, met slechts 34 op 100. De 50- tot 64-jarigen halen een score van 44 op 100. Zo weet slechts een derde van de jongeren dat het tomatenseizoen bij ons loopt van juni tot oktober, terwijl 80 procent van de 50-plussers het goede antwoord kent.

Ook op vlak van opleidingsniveau zijn er verschillen waar te nemen. Tachtig procent van de hoogopgeleiden weet dat de Vlaming vandaag te veel bewerkte vleeswaren eet voor de gezondheid, tegenover slechts 55 procent van de respondenten met een diploma secundair onderwijs. Hoe gezond een product is, is een belangrijker aankoopcriterium voor Vlamingen dan of het product milieuvriendelijk, fair of diervriendelijk is. Toch gaan ze bij een aantal gezondheidsvragen in de mist. Zo weet bijvoorbeeld slechts 23 procent dat we elke dag minstens 500 gram groenten en fruit moeten eten.

Onze kennis over de veestapel is niet veel beter. Slechts tien procent weet dat er jaarlijks 300 miljoen dieren worden geslacht in de Belgische slachthuizen en minder dan één op vijf weet dat een vleeskip op de leeftijd van zes weken wordt geslacht, de meerderheid denkt dit op de leeftijd van drie maanden tot twee jaar gebeurt. De meerderheid van de Vlamingen staat ook niet stil bij de manier waarop hun voeding tot stand komt. Zo weet slechts een kwart van de respondenten dat de dieren die wij opeten, gevoed zijn met soja uit Zuid-Amerika en slechts 15 procent weet dat in meer dan de helft van de producten in de supermarkt palmolie verwerkt zit.

Ook over labels is de kennis van de consument bedroevend slecht. Slechts 39 procent weet waar het bekende Fairtrade-label voor staat en 36 procent herkent het Europees biolabel dat op alle biologische verpakte producten moet staan. Uit een aantal gedragsvragen aan de respondenten blijkt dat 19 procent van de Vlamingen zegt een dieet te volgen, dat 12 procent een voedselallergie heeft, dat vijf procent vegetariër en drie procent veganist is.

Bron: Eos

Volg VILT ook via