nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.11.2018 Vlaming kan mee helpen zoeken naar Aziatische hoornaar

Honeybee Valley (UGent) heeft dit jaar al 146 meldingen gekregen van Aziatische hoornaars in Vlaanderen. De soort is niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar ook voor de inheemse bestuivers. Honeybee Valley verzamelt alle meldingen en is nog op zoek naar circa 42 nesten om te verdelgen. Ze doet daarvoor een beroep op het publiek. De Aziatische hoornaar bouwt zijn nest soms op erg ontoegankelijke en niet zo zichtbare plaatsen.

In tegenstelling tot inheemse wespensoorten, vangt de Aziatische hoornaar honingbijen aan de ingang van een kast. En als deze kast voldoende verzwakt is, zal de Aziatische hoornaar het niet nalaten om ook in de kast bijen en broed te gaan roven om haar nakomelingen mee te voeden. Dat gebeurt vooral in het najaar, wanneer de andere voedselbronnen schaars worden.

De soort werd in 2004 met een lading Chinees aardewerk in Frankrijk binnengebracht. Sindsdien verspreidt de wesp zich met 60 tot 100 kilometer per jaar en in november 2016 werd een eerste nest aangetroffen en vernietigd in Guignies (Brunehaut), in de provincie Henegouwen. De Aziatische hoornaar vormt niet alleen een nieuwe bedreiging voor de imkerij, maar kan ook een probleem worden voor de inheemse bestuivers, zoals zweefvliegen, solitaire bijen, muggen en andere insecten die bestuivingsdiensten leveren. Ze staat daarom op de Europese lijst van te bestrijden exoten.

Om de verspreiding tegen te gaan of in te dammen, moeten de nesten verdelgd worden, maar dat is specialistenwerk. Honeybee Valley kreeg dit jaar in Vlaanderen al 146 meldingen van Aziatische hoornaars. Dertig nesten werden vernietigd, maar op 42 andere plaatsen waar de hoornaar werd opgemerkt, moet het nest nog worden opgespoord. Met de hulp van de burger hoopt de organisatie de nesten toch nog te vinden, zegt ze aan VRT.

De herfst is daarvoor het ideale seizoen, want de bomen hebben bladeren verloren en daardoor zouden de nesten beter zichtbaar moeten zijn. De nesten zijn lichtbruin en peer- of bolvormig. De grootte verschilt sterk, maar gemiddeld zijn ze een halve tot een meter breed. Vaak hangen ze hoog in bomen, in klimop of in struiken, maar soms ook lager tegen gevels of schuren aan. Wie een nest denkt gezien te hebben, kan contact opnemen met Honeybee Vallee via .

Bron: Belga

Beeld: Dries Laget - Honeybee Valley

Volg VILT ook via