nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.10.2018 Vleesbedrijven kunnen tijdelijke werkloosheid aanvragen

De varkenshouders maar ook hun afnemers hebben het moeilijk na de vaststelling van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in het zuiden van ons land. “De blokkering van de export heeft een grote impact op de tewerkstelling, dat blijkt uit een rondvraag bij de getroffen vleesbedrijven”, laten FEBEV en Fevia weten. Op basis van die resultaten en onder impuls van FEBEV en Fevia erkent federaal minister van Werk Kris Peeters de Afrikaanse varkenspest als overmacht. Door de erkenning kunnen de betrokken arbeiders en bedienden uitkeringen ontvangen voor tijdelijke werkloosheid.

“Het is de sector zelf die vragende partij is om de Afrikaanse varkenspest als overmacht te laten erkennen”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder bij FEBEV, de Federatie van het Belgische Vlees. “Om de aanvraag te ondersteunen en kracht bij te zetten, stuurden we een vragenlijst naar de getroffen bedrijven.” Daaruit blijkt dat de impact van de Afrikaanse varkenspest zich vooral laat voelen in Vlaanderen, minder in Wallonië.

De impact van de crisis is op verschillende manieren voelbaar. Slachthuizen moeten bijvoorbeeld de productie volledig of grotendeels stopzetten omdat er geen varkens worden aangevoerd, de verpakkingsafdeling wordt gesloten of het transport valt terug op de helft van het normale niveau. “De bedrijven geven ook aan dat de marges wegvallen, waardoor de impact ook op langere termijn nog merkbaar zal zijn”, klinkt het. “Het meest extreme effect op korte termijn is het sluiten van het bedrijf.”

Als oorzaak van de impact op de tewerkstelling, wijzen de respondenten vooral op de geblokkeerde export. Een andere oorzaak ligt ook aan de lage aanvoer van varkens in de slachthuizen. “Een kwart van de getroffen bedrijven kan zijn werknemers wel een ander takenpakket aanbieden”, zegt Michael Gore. “16 procent kan dat slechts gedeeltelijk en 59 procent van de bedrijven kan zijn personeel niet aan het werk houden onder de huidige omstandigheden.”

Op basis van de resultaten heeft minister van Werk Kris Peeters de besmettelijke virusziekte als overmacht erkend. De betrokken arbeiders en bedienden kunnen nu uitkeringen ontvangen voor tijdelijke werkloosheid. Of bedrijven al gebruik gemaakt hebben van die mogelijkheid, is niet duidelijk.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via