nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.01.2019 Vleesveesector heeft nu ook producentenorganisatie

In de varkens-, melkvee- en leghennenhouderij bestond het al, maar nu heeft ook de vleesveehouderij een producentenorganisatie. Het initiatief komt van 15 jonge vleesveehouders die de ondermaatse conjunctuur van de laatste jaren niet langer met lede ogen willen aanzien. “Schakels voor en na ons in de keten worden steeds groter, maar als veehouders blijven wij echter elk individueel aan- en verkopen. Het wordt tijd dat we ons verenigen en samen één groep vormen. Communicatie en gegevensuitwisseling zijn daarbij van primordiaal belang”, zegt Dries Timmermans, voorzitter van de Producentenorganisatie Vleesvee (POVV).

De vleesveesector heeft het al enkele jaren moeilijk. Zo staat vleesconsumptie al enige tijd onder druk, niet alleen omwille van de klimaatimpact, maar ook issues rond dierenwelzijn spelen de vleesveehouders parten. “Als gevolg daarvan zijn de vleesveeprijzen ondermaats, terwijl de indexering onverminderd doorgaat. Het was dus tijd om iets te ondernemen”, legt de POVV-voorzitter uit. “Door samen met enkele jonge, gemotiveerde vleesveehouders enkele avonden te praten, hebben we het zaadje geplant van onze producentenorganisatie.”

In het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) schuift de Europese Unie de oprichting van producentenorganisaties immers naar voor als één van de manieren voor boeren om een antwoord te bieden op de moeilijke marktomstandigheden. “Samenwerken is een cruciale factor geworden om vooruit te gaan”, zegt Timmermans, die zelf vleesveehouder is. Die samenwerking situeert zich bij POVV eerst en vooral op vlak van informatievergaring. “De producentenorganisatie zal zich bezighouden met het verzamelen van alle gegevens van zijn leden en die verwerken, analyseren en terugkoppelen naar de leden. Op die manier krijgt de vleesveehouder meer inzicht in de markt en dat kan helpen om een correctere prijs te bekomen”, klinkt het.

De producentenorganisatie wordt een coöperatie. Op die manier wordt elk lid ook automatisch aandeelhouder. Het jaarlijks lidgeld bedraagt 150 euro. Door lid te worden, engageert een vleesveehouder zich om zijn facturen naar het POVV-secretariaat te sturen waar die anoniem worden verwerkt. Alle informatie die daaruit voortkomt, wordt automatisch doorgestuurd naar de leden. “Dat moet uitmonden in grotere onderhandelingsmacht voor de individuele boer. Bovendien zien we dat de distributieketens liever met een grote speler onderhandelen, ook daar is een rol weggelegd voor de producentenorganisatie”, klinkt het.

Een eerste informatievergadering voor geïnteresseerde vleesveehouders staat gepland op 28 januari in Waasmunster (Oost-Vlaanderen)

Meer informatie: POVV

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Silsomhof

Volg VILT ook via