nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.06.2017 Vleesveesector verdeeld over IPA rond transparantie

De discussie over de nood aan meer transparantie bij de slachting en de weging van runderen in het slachthuis gaat al meerdere jaren mee. Intens overleg tussen het Agrofront en FEBEV resulteerden in een consensustekst voor een interprofessioneel akkoord (IPA), maar terwijl er voor Boerenbond voldoende op tafel ligt om de vlucht vooruit te kiezen, voor het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is het nog te veel een “algemeen aanbevelend document met vrijblijvend karakter”.

Het bilateraal overleg van de voorbije maanden tussen enerzijds de belangrijkste Vlaamse en Waalse landbouworganisaties en anderzijds de slachthuizen, vertegenwoordigd door FEBEV, is uitgemond in een consensustekst waar de meeste betrokken partijen zich in kunnen vinden. Het overleg over een IPA kwam er omdat er bij heel wat vleesveehouders ongenoegen blijft bestaan over het gebrek aan transparantie, ondanks de verschillende maatregelen die de afgelopen jaren werden genomen – denk aan het Belbeef-lastenboek, de vernieuwde IVB-website en de reductie van het aantal aanbiedingsvormen voor de karkassen.

In de consensustekst engageren de slachthuizen zich onder meer om initiatieven te nemen die een correcte weging bevorderen via de installatie van een afgeschermd registratiesysteem (black box) in Vlaanderen en Wallonië. Daarnaast moet de betaling van de karkassen gebeuren op basis van een correcte SEUROP-classificatie. Het slachthuis waar het dier geslacht is, zal bekendgemaakt worden en de verkoopprijs moet steeds via de IVB-rekenmodule vergeleken kunnen worden. Belangrijk is ook dat er een modelfactuur is opgesteld voor de uitbetaling, met een duidelijke opsomming van de verschillende kostenposten. De slachthuizen engageerden zich ook om binnen de 14 kalenderdagen te betalen.

Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker erkent dat dit IPA niet alle problemen ineens oplost, maar noemt het wel een eerste belangrijke stap vooruit. “Het biedt een kader voor de meest prangende problemen en er is ook een evaluatie gepland na 1 jaar toepassing”, zo klinkt het. “Onze vleesveehouderij is in crisis en heeft recht op een waardig toekomstverhaal. Wij zijn van mening dat hier stap voor stap aan moet worden gebouwd; met alle neuzen in dezelfde richting en samen met alle ketenpartners. Onze vakgroep Vleesvee geeft daarom groen licht aan dit IPA, net zoals de Waalse collega’s van FWA en de andere ketenpartners.”

ABS ontbreekt in dat lijstje en wel omdat de organisatie vindt dat de IPA-afspraken te vrijblijvend zijn. “Het IPA bevat voor de boer te weinig garanties”, zo klinkt het, “dit lijkt eerder een zoethoudertje om het imago van de slachthuissector op te poetsen.” ABS erkent wel dat er in het IPA goede elementen zitten, maar valt bijvoorbeeld over de omrekening van warm naar koud gewicht: “Dat is volgens de Europese norm 2 procent maar is in België opgetrokken tot 3 procent. Iemand moet op diezelfde nagel kloppen tot men eindelijk werkt met een wettelijke en eerlijke praktijk met correcte weging, afsnijding en classificatie. Zolang dat niet gegarandeerd is, kunnen wij niet instemmen.”

De houding van ABS kan niet op begrip rekenen bij FEBEV, de federatie van het Belgisch  vlees. "We vinden het onbegrijpelijk dat de landbouworganisatie nu haar staart intrekt. In november 2016 was er een akkoord tussen alle partijen in het ketenoverleg over de inhoud van het IPA, ook ABS verklaarde zich akkoord. Om redenen die voor ons onduidelijk zijn, is die inhoud nu plots niet meer voldoende. Als je als keten afspraken maakt, dan hou je je daar ook aan", zegt Michael Gore van FEBEV.

Waar alle partijen het wel over eens zijn, is de nood aan meer promotie voor Belgisch rundvlees. “De troeven van ons rundvlees op het vlak van smaak, authenticiteit en duurzaamheid moeten meer uitgespeeld worden”, aldus Boerenbond. “We moeten terug fier worden op ons product”, vult ABS aan. Zowel in Vlaanderen en Wallonië plant de sector daarom meerdere promo-acties. VLAM zal uitrukken met verschillende foodtrucks en in het najaar staat er een heuse steak-frietactie op het programma.

Bron: Boer&Tuinder / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via