nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

14.02.2020 VLM belicht 15 jaar plattelandsbeleid in brochure

Met een publicatie wil de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de realisaties van 15 jaar plattelandsbeleid in de kijker zetten. “Vandaag woont nog steeds 60 procent van de bevolking op het platteland. Dat platteland heeft zijn eigen dynamiek, opportuniteiten en noden die om een beleids- en bestuursniveau overschrijdende aanpak vragen”, meent Toon Denys, gedelegeerd bestuurder van VLM. Actuele maatschappelijke vraagstukken als omgaan met leegstaande hoeves en lokale voedselstrategieën bewijzen volgens hem dat het plattelandsbeleid ook vandaag nog een duidelijke meerwaarde heeft.

In 2004 riep de Vlaamse regering het plattelandsbeleid als nieuw beleidsveld in het leven. “Met die keuze nam Vlaanderen een uitgesproken engagement tot een eigen Vlaams plattelandsbeleid dat verder gaat dan de Europese Plattelandsverordening”, stelt Denys. “Het was de start van een integraal plattelandsbeleid dat de afstemming van de vele sectorale invalshoeken op het platteland als inzet heeft.” Tot dan keek elke sector apart naar het platteland, elk vanuit de eigen bekommernissen. Door die ‘verkokering’ bleven volgens de gedelegeerd bestuurder een aantal uitdagingen onder de radar.

Nadat het plattelandsbeleid in 2019 15 kaarsjes mocht uitblazen, heeft VLM nu een brochure klaar. “Daarin trachten we het DNA van het plattelandsbeleid te vatten. Wat maakt het beleidsveld zo uniek? Waar maakt het plattelandsbeleid het verschil?”, legt Denys uit. Daarnaast wordt ook een blik geworpen op de verschillende instrumenten die werden ontworpen om het plattelandsbeleid mee vorm te geven, zoals het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg (IPO), het Platform voor Plattelandsonderzoek en het Plattelandsfonds. Tot slot worden ook de middelen belicht die naar het plattelandsbeleid zijn gegaan en de samenwerkingen die werden opgezet.

Het werk van de afgelopen 15 jaar levert inzichten en praktijken op die kunnen ingezet worden voor de toekomst. “Want het mag duidelijk zijn dat het platteland ook vandaag nog voor heel wat uitdagingen staat. Complexe vraagstukken over sociale cohesie, lokale voedselproductie, bouwshift, voorzieningen in dorpen, water, stilte en klimaatverandering vragen om een sterk beleid dat de vinger aan de pols houdt, slimme allianties smeedt en draagvlak creëert voor oplossingen”, besluit Toon Denys.

Meer informatie: Platteland in beweging. 15 jaar Vlaams plattelandsbeleid 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via