nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.06.2017 VLM promoot bloemenstrook langs akkers voor de bijen

In de Week van de Bij brengt de Vlaamse Landmaatschappij de beheerovereenkomst bloemenstroken onder de aandacht van landbouwers. De sector is door het gebruik van bestrijdingsmiddelen een deel van de oorzaak van de achteruitgang van de bijenpopulatie, maar is tegelijk zelf ook slachtoffer door het verlies aan bestuiving. Door bloemenrijke stroken aan te leggen, kunnen landbouwers een deel van de oplossing worden. Voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook kan een landbouwer een jaarlijkse vergoeding tot 1.972 euro per ha krijgen. Het verlies aan beteelbare oppervlakte wordt dus financieel gecompenseerd.

Het gaat niet goed met de bij. Bestrijdingsmiddelen, een gebrek aan voedsel en de parasitaire varroamijten liggen vermoedelijk aan de basis van de achteruitgang van de bijenpopulaties. Landbouwers kunnen het tij helpen keren door in het kader van een beheerovereenkomst inspanningen te doen die het platteland ‘bijvriendelijker’ maken.

Zo biedt de Vlaamse Landmaatschappij hen een beheerovereenkomst aan voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook. Het stuifmeel en de nectar van de ingezaaide bloemenmengsels vormen het ideale voedsel voor bijen waardoor hun overlevingskansen toenemen. Ook vele andere nuttige insecten vinden hun weg naar de bloemenstroken, zoals lieveheersbeestjes, larven van zweefvliegen of gaasvliegen en roofwantsen.

Die nuttige insecten kunnen onder meer bladluizen in graan onderdrukken. Als er genoeg aanwezig zijn, blijkt de inzet van bestrijdingsmiddelen zelfs overbodig, wat op zijn beurt weer goed is voor de bijen en andere nuttige insecten. Landbouwers met een beheerovereenkomst bloemenranden ervaren dat het achterwege laten van bestrijdingsmiddelen (een insecticidenbehandeling is sowieso een zeldzaamheid in granen, nvdr.) geen invloed heeft op de opbrengst van de tarwe. Per hectare brengen de onbehandelde percelen zelfs meer op omdat bespaard wordt op het middelengebruik.

Voor de aanleg en het onderhoud van een bloemenstrook kan een landbouwer een jaarlijkse vergoeding krijgen van omgerekend 1.972 euro per hectare. Zo’n bloemenstrook wordt ingezaaid op een lange, smalle akkerrand die op een gunstige plek gelegen is voor bestuivende insecten zoals vlinders en bijen. Gunstig wil zeggen langs de zuidelijke kant van houtige landschapselementen zoals bossen en houtkanten. Niet alleen vergroot het voedselaanbod voor bestuivers, meerjarige bloemenstroken vormen ook voor allerlei andere diersoorten een belangrijk toevluchtsoord.

Landbouwers die interesse hebben om een bloemenstrook aan te leggen of andere beheerovereenkomsten met een meerwaarde voor milieu en natuur wensen te sluiten, kunnen contact opnemen met de bedrijfsplanners van VLM. Samen met de landbouwer bekijkt de bedrijfsplanner welke beheerovereenkomsten kunnen worden ingezet op het bedrijf en helpt hij of zij bij de administratieve afhandeling. Tijdens de looptijd van de overeenkomst kunnen de landbouwers rekenen op diens advies bij de uitvoering van de maatregelen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Agrobeheercentrum ECO²

Volg VILT ook via