nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.12.2016 Voedingsindustrie bestaat in Vlaanderen uit kmo's

Na de structuur van de landbouwsector onder de loep te hebben genomen, waagt het nieuwe Landbouwrapport (LARA) zich ook aan de daaropvolgende schakels in de voedselketen: voedingsindustrie, retail en voedingsdiensten waaronder horeca. De voedingsindustrie is de grootste industriële werkgever in onze regio. Het zijn geen multinationals die deze jobs creëren, wel vele kleine en middelgrote ondernemingen. De Vlaamse voedingsindustrie is namelijk een echte kmo-sector. Meer dan de helft van de bedrijven in de sector telt minder dan vijf werknemers. Er zijn slechts 42 vestigingen met meer dan 250 arbeidsplaatsen en één met meer dan 1.000 medewerkers.

Het belang van de voedingsindustrie binnen de Vlaamse industrie groeit. De sector neemt een steeds groter aandeel van de omzet (20%), tewerkstelling (19%) en export voor zijn rekening. In termen van het aantal arbeidsplaatsen is de voedingsindustrie de grootste industriële sector in Vlaanderen. De belangrijkste subsectoren zijn de vleesindustrie, de vervaardiging van oliën en vetten, drankenfabrikanten en groenteverwerking.

Kleine en middelgrote ondernemingen maken het mooie weer in de voedingsindustrie. Van alle vestigingseenheden telt 55 procent minder dan vijf werknemers en 84 procent minder dan 20 werknemers. Slechts in zeven procent van de vestigingseenheden werken 50 of meer mensen. Deze laatste groep bedrijven zorgen wel voor twee derde van de totale tewerkstelling in de sector. In de voedingsindustrie treedt er net zoals in de landbouw schaalvergroting op. Het aantal bedrijven neemt af maar het werknemersaantal van de overblijvers stijgt, van gemiddeld 17 in 2009 naar 19 in 2015.

In 2014 telde de Vlaamse voedingsindustrie 4.659 bedrijven. Zes jaar eerder waren het er nog 5.246. Ook de tewerkstelling nam lichtjes af: drie procent minder in 2014 dan in 2008. Voor alle andere indicatoren is een stijging waarneembaar, behalve voor de investeringen want die lagen in 2014 even hoog als in 2008. De omzet stijgt elk jaar en is met 19 procent toegenomen tussen 2008 en 2014.

Meer info: Landbouwrapport 2016

Bron: Landbouwrapport 2016

Volg VILT ook via