nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.08.2019 "Voedsel- en landbouwsysteem moet herbekeken worden"

Naast organisaties en wetenschappers die de nodige kanttekeningen plaatsen bij het nieuwe IPCC-rapport over landgebruik en klimaat, zijn er ook partijen die de conclusies uit het rapport toejuichen en aandringen op een bijsturing van het huidige voedsel- en landbouwsysteem. Daarbij ook klimatoloog en tevens voormalig vicevoorzitter van het VN-klimaatpanel Jean-Pascal Van Ypersele. “Landbouw maakt zowel deel uit van het probleem als van de oplossing. We moeten rond de tafel gaan zitten om na te gaan hoe landbouw kan bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde”, klinkt het. Hij kan daarbij alvast op de steun rekenen van milieuorganisatie Greenpeace.

Van Ypersele vindt het de hoogste tijd om wakker te worden en de voorgestelde maatregelen in de praktijk te brengen. "Het bewustzijn is er: boeren geven zich steeds meer rekenschap van de ernst van extreme gebeurtenissen en van de effecten van klimaatverandering op het dagelijks leven, gezondheid, landbouw, enz.”, zei hij op de RTBF-radio. Hij wijst erop dat het rapport benadrukt dat de manier waarop we land bewerken op wereldniveau moet wijzigen willen we tegen 2050 de tien miljard mensen kunnen voeden die de wereld zal tellen. "Klimaat en voedselzekerheid, de twee zijn nauw met elkaar verbonden. Het IPCC herhaalt dat al zo lang", betreurt Van Ypersele.

Uit het 1.200 bladzijden tellende rapport blijkt dat tussen 25 en 30 procent van de totale voedselproductie wordt verspild terwijl ongeveer 820 miljoen mensen honger lijden. "De cijfers zijn schokkend en we hebben de middelen om dat te voorkomen. Waar wachten we nog op?", zegt Van Ypersele. Het IPCC stelt oplossingen voor, maar de politieke wil om op te treden is er volgens hem onvoldoende. “Nochtans tonen de klimaatmarsen in België en Europa aan dat het publiek erg aandachtig is voor de manier waarop de politiek met deze kwesties omgaat.”

De vastberadenheid van de jongeren is in zijn ogen groot. “Er is al een oproep gelanceerd voor een grote manifestatie op 20 september en er staan al manifestaties gepland voor volgend jaar", zegt de klimaatspecialist. Over de klimaatsceptici en de critici voor de klimaatprotesten van jongeren zegt Van Ypersele dat dit "mensen zijn die liever niets doen voor het klimaat, met ongepaste argumenten om hun gebrek aan actie te rechtvaardigen". "Laten we luisteren naar de jonge mensen en proberen te zien wat mogelijk is. Hun eerste boodschap is 'Luister naar de wetenschappers', ik kan het daar alleen maar mee eens zijn", besluit Van Ypersele.

Ook Greenpeace ziet in het rapport een signaal voor een krachtige ommezwaai van het huidige landbouw- en voedselsysteem. "De manier waarop we voedsel, en vooral vlees, produceren moet dringend veranderen als we onze bossen en onze bodem willen beschermen en de klimaatcrisis willen stoppen", reageert Matteo De Vos, expert landbouw en veeteelt bij Greenpeace België. Ook hij onderschrijft de stelling dat minder vlees eten daarbij een deel van de oplossing vormt. "Eén van de belangrijkste oorzaken van ontbossing is de teelt van veevoeder", zo verduidelijkt hij.

Greenpeace is van menig dat de Belgische regeringen in het licht van dit IPCC-rapport hun klimaatambitie moeten opschroeven. Op het vlak van grondgebruik, vraagt de milieuorganisatie daarom dat de overheid meer financiële steun voorziet voor ecologische landbouw. "De Belgische regeringen moeten ervoor kiezen de boeren te ondersteunen. Als je kijkt naar de hittegolven en droogtes van de voorbije zomers, zie je dat boeren de eerste slachtoffers zijn van de klimaatcrisis. We moeten boeren helpen bij het maken van de overgang naar een meer veerkrachtige en klimaatresistente landbouw."

Het rapport vindt in elk geval bijval bij uittredend Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. Hij verwelkomt het rapport van het IPCC. “Het verschaft belangrijke analyses over de impact van het landgebruik in de wereld in relatie tot het inperken van de temperatuurstijging tot 1,5°C. De klimaatopwarming laat zich wereldwijd reeds voelen in onze ecosystemen, de degradatie van de permafrost, dessertificatie en heeft ook impact op de voedselzekerheid in de wereld. We moeten daarom naast het verminderen van onze rechtstreekse broeikasgasuitstoot, blijven inzetten op duurzaam landgebruik”, laat zijn kabinet weten.

Voor Vlaanderen betekent dat concreet dat er verder moet worden gewerkt aan duurzame landbouw, "onder meer door te investeren in een duurzame en gevarieerde consumptie, de korte keten en het beperken van de voedselverliezen", aldus de minister. "Ook moeten we blijven inzetten op het herstel van onze ecosystemen, bijkomende vernatting, bijkomende bebossing en het beperken van het ruimtebeslag." 

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: Departement Landbouw en Visserij

Volg VILT ook via