nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.11.2018 "Voedselwoestijnen worden groot probleem in Vlaanderen"

Doctoraatsstudent Jeroen Cant (UAntwerpen) waarschuwt voor de opkomst van voedselwoestijnen in Vlaanderen: buurten in stedelijke centra met geen of weinig toegang tot betaalbare en gevarieerde voeding. "Armoede, maar vooral vergrijzing zullen ervoor zorgen dat voedselwoestijnen in Vlaanderen in de toekomst zullen exploderen", zegt de onderzoeker. Een oplossing vinden voor het probleem is niet evident. “We hebben nood aan een beleid dat inzet op wijken waar naast woningen ook plaats is voor winkels en stadsfaciliteiten."

Doctoraatsstudent Jeroen Cant deed een data-analyse op de evolutie van supermarkten en andere voedingswinkels in de Vlaamse stedelijke centra. Hij vergeleek die met de sociaaleconomische achtergrond van de bewoners. Op die manier identificeerde hij zogenoemde "voedselwoestijnen": arme, dichtbevolkte buurten waar de bewoners niet op wandelafstand van een supermarkt of buurtwinkel wonen. Uit zijn onderzoek blijkt dat er in Vlaanderen nu al 170.000 gepensioneerden niet meer op wandelafstand van de dichtstbijzijnde voedingswinkel wonen.

Eén van die voedselwoestijnen is de wijk Luchtbal in Antwerpen, waar voor de vele bewoners van de woontorens maar één kleine supermarkt is. "Dit is een monofunctionele wijk, waar behalve woongelegenheid weinig of geen andere faciliteiten zijn", zegt Jeroen Cant. "De armere mensen die er wonen, hebben weinig geld om in mobiliteit te steken en op die manier een grotere en goedkopere supermarkt te bereiken.”

Naast armoede had Jeroen Cant in zijn onderzoek specifieke aandacht voor de leeftijd, omdat die een grote invloed heeft op de mobiliteit. Volgens de onderzoeker zal de vergrijzing in de toekomst dan ook voor grotere problemen zorgen dan armoede als het om voedselwoestijnen gaat. Een oplossing vinden voor het probleem is niet evident. Cant ziet vooral op lange termijn mogelijkheden. "Een beleid dat inzet op multifunctionele mixing is belangrijk.

We hebben wijken nodig waar naast woningen plaats is voor winkels en stadsfaciliteiten." David de Vaal, coördinator van het Netwerk Tegen Armoede, vraagt om een stimuleringsbeleid in de steden. "Het concentreren van sociale woningen en prioriteit geven aan louter woongelegenheid heeft in wijken met armoede voor een afwezigheid van stadsdiensten gezorgd. Er liggen veel mogelijkheden in ruimtelijke ordening."

Bron: Belga

Beeld: Jelle Goossens iov Rikolto

Volg VILT ook via