nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.08.2019 “Volg je verplichte mestanalyses goed op”

De Mestbank roept landbouwers op om hun verplichte mestanalyses goed op te volgen. Begin 2019 kozen 3002 landbouwers ervoor om van minstens één mestsoort de mestsamenstelling te bepalen op basis van regelmatige mestanalyses. “In de eerste helft van 2019, stond op 86 procent van de transportdocumenten een geldig analyseresultaat vermeld”, laat de Mestbank weten. “Het analyseresultaat was op 14 procent van de transportdocumenten dus niet in orde en dat cijfer willen we snel terugdringen.”

Het zesde Mestactieplan (MAP 6) zet sterk in op het bemesten volgens het 4J-principe (juiste mestsoort, juiste dosis, juiste tijdstip, juiste techniek). “Bij dierlijke mest is de juiste mestsamenstelling essentieel om de juiste dosis te kunnen toedienen”, legt Tom Van Thienen, coördinator mestsamenstellingen, bij de Vlaamse Landmaatschappij uit. “Mest regelmatig analyseren is dan ook belangrijk. Ook voor wie kiest om mest af te zetten met een forfaitaire mestsamenstelling.” Het forfait mag immers alleen gebruikt worden als de waarden representatief zijn voor de mestsamenstelling van het bedrijf. “Als dat niet het geval is, moet de landbouwer de mestsamenstelling bepalen op basis van regelmatige mestanalyses.”

Landbouwers moeten hun meststalen tijdig laten nemen, zodat de mest altijd afgevoerd wordt met geldige analysewaarden. “De staalname moet ten laatste op de dag van het transport gebeuren”, aldus Tom Van Thienen. Het laboratorium bezorgt de analyseresultaten rechtstreeks aan de Mestbank via SMIL (Staalname Melding Internet Loket). “Meststaalnames die niet gemeld worden, kunnen niet gebruikt worden voor de afzet van mest.” Landbouwers kunnen alle resultaten van hun mestanalyses terugvinden via het Mestbankloket.”

Als er geen geldige mestsamenstelling bekend is, blijft de mestsamenstelling op de transportdocumenten op nul staan. “Dat zou voor de landbouwer en mestvoerder het signaal moeten zijn om dringend actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat de transporten terug vertrekken met een geldige analyse”, weet Tom Van Thienen. Volgens Mestdecreet geldt rijden zonder geldige analyse als een zware overtreding. “Boetes kunnen oplopen tot 100 euro per vracht en maximaal 400 euro per transportdocument. Vanaf 2020 zal de Mestbank hier systematischer op controleren en sanctioneren.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via