nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.04.2016 Voor en achter de schermen stevige lobby om glyfosaat

Greenpeace roept zijn achterban op om federaal landbouwminister Willy Borsus te mailen opdat hij zich zou kanten tegen een nieuwe markttoelating voor de onkruidbestrijder glyfosaat. “Een goed begin om België pesticidevrij te maken, is glyfosaat geen vergunning toekennen”, luidt de aanhef van de boodschap die verzonden wordt. In de aanloop naar een politieke beslissing is dit het klassieke lobbywerk waar ook andere partijen niet vies van zijn. Zo stuurde boerenkoepel Copa-Cogeca een brief naar de Europese Commissie en het Parlement met de vraag om glyfosaat beschikbaar te houden.

Greenpeace voert dit jaar campagne voor een ecologische landbouw. Het hoeft dus niet te verbazen dat de milieubeweging de markttoelating van glyfosaat niet zomaar laat passeren. Greenpeace zet zich af tegen “een industriële landbouw die gebruikmaakt van chemische bestrijdingsmiddelen”, en dus ook tegen glyfosaat. Momenteel roept de organisatie zijn achterban op om de Belgische minister van Landbouw, Willy Borsus, te mailen opdat hij zich op het Europese toneel zou verzetten tegen een verlenging van de productlicentie. “Een stem tegen glyfosaat is een stem voor het milieu en de volksgezondheid”, klinkt het.

“U kan de bezieler worden van een beleid dat het gebruik van pesticiden naar de geschiedenisboeken verbant”, begint de standaardbrief die bij iedere mail verzonden worden. “De openbare besturen in ons land geven al het goede voorbeeld, ook in de buurlanden. Voor particulieren groeit de markt van de handige alternatieven. In de landbouw kunnen we ook evolueren naar een nul-gebruik, daartoe zijn meer investeringen nodig in onderzoek en kennisuitwisseling.” Gelet op de wetenschappelijke onduidelijkheid omtrent de risico’s van glyfosaat vindt Greenpeace het onvoorzichtig om de licentie van glyfosaat voor nog eens 15 jaar te verlengen.

In een landbouw zonder chemische hulpmiddelen lijkt de Europese boerenkoepel Copa-Cogeca allesbehalve zin te hebben. De organisatie zond een brief naar de EU-instellingen net om ervoor te zorgen dat glyfosaat beschikbaar zou blijven voor landbouwgebruik. “Glyfosaat is wereldwijd het meest gebruikte herbicide. Deze actieve stof niet toelaten in Europa zou onze landbouwers benadelen ten opzichte van derde landen waar glyfosaat een mogelijkheid blijft ter bestrijding van onkruid”, motiveert de organisatie die de boerenbelangen verdedigt.

De Europese instanties die een brief van Copa-Cogeca ontvingen, krijgen een gans andere boodschap uit de hoek van het Pesticide Action Network (PAN). Nu de stemming door de experten van de lidstaten nadert, is Greenpeace lang niet de enige tegenstander van glyfosaat die de druk opvoert. Ook PAN stelde een standaardbrief op en vraagt zijn achterban om die te mailen naar EU-commissaris Andriukaitis, Europees president Tusk en parlementsvoorzitter Schulz.

“Druk zetten is nodig opdat Europa met de chemiereuzen geen deal sluit die ons voor nog eens 15 jaar vastzet in een dodelijke spiraal van toenemend pesticidegebruik”, windt het Pesticide Action Network er geen doekjes om. De internationaal actieve ngo hoopt dat het niet zover komt omdat Sri Lanka dan nog meer tegenwind zal krijgen vanwege het uitgevaardigde verbod op glyfosaat. En in landen als Argentinië, Brazilië en El Salvador geeft PAN sterke gebruiksbeperkingen meer kans als ook Europa het gebruik van glyfosaat afwijst.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via