nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2016 Voorkempen maakt werk van integratie paard in landschap

De provincie Antwerpen kondigde dit voorjaar aan dat het werk wou maken van een betere landschappelijke omkadering van de paardenhouderij. In dat kader kunnen een aantal paardenhouders uit de Voorkempen, hobbyisten en professionelen, beroep doen op advies en financiële steun om hun bedrijf beter in te kleden in het landschap door een groen-aanplanting. Gedeputeerde van Landbouw Ludwig Caluwé ziet in paardeneigenaars een belangrijke partner om samen te werken aan een mooi landschap. Zijn collega bevoegd voor Regionale Landschappen, Rik Röttger, benadrukt de ecologische meerwaarde van groen rond paardenweiden en -stallen.

Paarden zijn niet meer weg te denken uit ons landschap. Meer en meer weiden veranderen in een paardenweide met bijbehorende stalletjes en afsluitingen. Samen met de paardenhouders willen de Antwerpse regionale landschappen in samenwerking met provincie Antwerpen, de Hooibeekhoeve en het Paardenloket het paardenlandschap mooier inrichten. Door een gebrek aan richtlijnen zorgde de groei van de paardensector voor een wildgroei aan hekken, allerhande schuilhokken, mestsilo’s, enz. Bovendien staan paarden vaak in een ‘kale’ weide terwijl de juiste aanplantingen de gezondheid van de paarden ten goede zou komen.

Dankzij Europese en provinciale financiële steun kunnen een aantal hobby- en professionele paardenhouderijen uit de Voorkempen beroep doen op advies en financiële steun om maatregelen te nemen om het bedrijf landschappelijk in te kleden. Daarbij wordt aandacht besteed aan gepaste afsluitingen, beter weidebeheer, het aanplanten van kleine landschapselementen zoals hagen, houtkanten, poelen, … en natuurlijke inpassing van gebouwen en het erf.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Landbouw: “Veel paardeneigenaren genieten van het buitenleven en willen graag investeren in een aantrekkelijkere leefomgeving. We zien in hen belangrijke partners om samen te werken aan een mooi landschap. Met dit project willen we de goede voorbeelden uitdragen en een vervolg laten krijgen in de hele provincie Antwerpen.”

Behalve de visuele meerwaarde is de landschappelijke inkleding van paardenhouderijen ook ecologisch nuttig. Gedeputeerde Rik Röttger wijst erop dat heel wat dieren zoals vogels, vleermuizen en nuttige insecten profiteren van hagen, struiken en bomen rond een paardenweide. “Dat is op zijn beurt goed voor de paardenhouder want deze dieren vangen heel wat lastige insecten zoals vliegen, muggen en dazen.”

De verzamelde praktijkervaring wordt op het einde van het project in een informatiebrochure gebundeld met praktische tips en extra uitleg voor paardenhouders hoe zij hun infrastructuur en weiden landschappelijk en paardenvriendelijk kunnen inrichten. Na afloop van het project stopt het verhaal niet. Daarom worden er landschapsontwerpers gezocht uit de streek die ook na het project beschikbaar blijven om de paardenhouder te adviseren.

Paardenpunt Vlaanderen, de opvolger van het Vlaams Paardenloket, werkte al mee aan een aantal projecten voor een betere inkadering van paarden in het buitengebied. In Antwerpen gebeurt dat in samenwerking met de Regionale Landschappen. In Limburg werd samen met de provincie de brochure ‘Paard in Landschap / Ruimte voor paarden’ uitgebracht. In Oost-Vlaanderen leverde de samenwerking een gelijkaardige brochure ‘Zorg voor paard en landschap’ op, evenals het project ‘Paardenkracht, krachtig landschap’. Ook in West-Vlaanderen loop een initiatief rond de landschapsinkadering van paardenbedrijven.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: provincie Antwerpen

Volg VILT ook via