nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.01.2017 Voorraad blauwtongvaccin wordt aangevuld

Het Sanitair Fonds zal ook in 2017 voldoende vaccin ter beschikking stellen van de veehouders en de dierenartsen om de vaccinatie van onze veestapel tegen blauwtong serotype 8 (BTV8) te kunnen uitvoeren. Dat meldt het Voedselagentschap (FAVV). Federaal minister van Landbouw Willy Borsus heeft de afgelopen week groen licht gegeven om de huidige voorraad vaccin aan te vullen, zodat desgewenst de hele veestapel opnieuw kan gevaccineerd worden. Het FAVV heeft ondertussen een aanbesteding opgestart om het vaccin aan te kopen.

Eind 2015 is het blauwtongvirus opnieuw opgedoken in Centraal-Frankrijk en heeft zich van daaruit verspreid over grote delen van dat land. De Franse overheid stelde in 2015 ruim 250 uitbraken vast. Vorig jaar ging het om ruim 1.300 besmette veebedrijven. Ons land blijft voorlopig gespaard; het meest nabije geval in Frankrijk situeert zich op ongeveer 85 km van de grens. Ons land wil alleszins het zekere voor het onzekere nemen en sinds het voorjaar van 2016 kan in ons land preventief gevaccineerd worden tegen blauwtong. 

Het Sanitair Fonds heeft hiervoor gratis vaccin ter beschikking gesteld van de dierenartsen. Sinds april 2016 werden zo ruim drie miljoen doses voor schapen en runderen verdeeld. De dierenartsen hebben daarvan bijna 1,9 miljoen doses effectief toegediend, waardoor op dit ogenblik ongeveer 30 procent van onze veestapel beschermd is. Het FAVV raadt nu sterk aan om ook in 2017 te vaccineren. “De kans is nog steeds even groot dat het virus ook bij ons opduikt, hetzij omdat het door de vectoren verder noordwaarts verspreid wordt, hetzij omdat het geïntroduceerd wordt met dieren afkomstig uit de risicogebieden”, aldus het FAVV.

Een correct gevaccineerd dier is beschermd tegen een besmetting, en dat in principe gedurende tenminste een jaar. “Wie wil vaccineren doet dat liefst nu al, tijdens de winterperiode, wanneer de dieren op stal staan en het toedienen van het vaccin kan gebeuren in ideale omstandigheden”, zo adviseert het FAVV. “Dieren die deze winter gevaccineerd worden, komen veilig het komende weideseizoen door, wanneer de knijten die het virus verspreiden actief zijn.”

De modaliteiten van de vaccinatiecampagne zijn in grote lijnen dezelfde als in 2016. Het Sanitair Fonds stelt het vaccin nog steeds gratis ter beschikking. Een veehouder die zijn dieren wil vaccineren, moet zijn dierenarts aanspreken. Die kan de benodigde vaccins putten uit de voorraad die hij nog ter beschikking heeft of een nieuw vaccin bestellen via zijn gebruikelijke verdeler. Ondanks de kritiek van de landbouworganisaties op dit punt moet de dierenarts de vaccinatie nog steeds zelf uitvoeren. De overheid laat niet toe dat hij dit uit handen geeft aan de veehouder.

Voor vragen rond de blauwtongvaccinatie kan u terecht bij

Bron: FAVV newsletter / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via