nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.04.2017 Voortzetting ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel

In de Noorderkempen is de vraag naar landbouwgrond vele malen groter dan het aanbod. Dat komt door de goed leefbare landbouwbedrijven die er actief zijn. Vaak weet de boer zich verzekerd van een opvolger, wat de animo voor uitbreiding kan verklaren. In die context zijn door een herverkaveling van de percelen belangrijke voordelen te realiseren. Om verbetering te creëren voor zowel landbouw als natuur en landschap, heeft de Vlaamse Landmaatschappij de voorbije jaren een ontwerp-ruilverkavelingsplan opgesteld. Het onderzoek naar het nut van een ruilverkaveling op het grondgebied van Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas wordt na enkele jaren stilstand hervat.

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel nieuw leven in geblazen. Het ontwerp is de voorbije jaren opgesteld. Dat bevat maatregelen voor de uitbouw van de landbouw-, natuur- en landschapsstructuur, maar ook maatregelen in functie van een betere ontsluiting, verkeersveiligheid, recreatie en waterkwaliteit. De ruilverkaveling op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en Merksplas zal uitgevoerd worden nadat minister van Landbouw Joke Schauvliege de ruilverkaveling nuttig verklaart op basis van een openbaar onderzoek over het ontwerp-ruilverkavelingsplan. In de loop van 2017-2018 worden de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van dat openbaar onderzoek.

Momenteel wordt er een milieueffectrapport geschreven dat de effecten van de ruilverkaveling op het milieu evalueert. Eigenaars en gebruikers van percelen in de ruilverkaveling zullen persoonlijk op de hoogte gebracht worden van het openbaar onderzoek dat in 2018 wordt georganiseerd, door middel van een aangetekend schrijven. In het voorjaar van 2018 wil VLM het verzoek tot nuttigverklaring van de ruilverkaveling overmaken aan minister Schauvliege. Als de minister het licht op groen zet, dan kan de realisatie van de ruilverkaveling starten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via