nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.01.2019 Vouchers helpen aquacultuurondernemers uit startblokken

Het Europese project ‘Aquavlan2’ steunt ondernemers in de aquacultuursector bij de uitwerking van een idee. Via een uniek vouchersysteem kunnen ze gratis expertise of diensten inhuren bij de uitwerking van hun businessmodel. Sinds de start van het project kregen 17 bedrijven een duwtje in de rug. De begeleiding van drie start-ups is ondertussen afgerond. Uit de resultaten van een eerste onderzoek blijkt dat insecten en eendenkroos potentieel hebben in een aquaponics-systeem. Een tweede onderzoek toont aan dat er minder sterfte is bij mariene vislarven dankzij de optimalisatie van rotiferenkweek. En binnen een derde voucheronderzoek werd de teelt van microalgen rendabeler gemaakt via ledlampen en een nieuwe nutriëntenoplossing.

Om succesvol te zijn in aquacultuur hebben ondernemers en investeerders nood aan kennis. De Vlaamse en Nederlandse projectpartners van Aquavlan2 helpen ondernemers om wetenschappelijke kennis over de kweek van verschillende soorten vis om te zetten in concrete toepassingen. Inagro rapporteert tussentijds over de stand van zaken met het project. Drie start-ups zijn ondertussen met de steun van onderzoeksinstellingen uit de startblokken geschoten.

Smart Farmers is een Gents bedrijf dat installaties bouwt voor de circulaire teelt van vissen en groenten. In de zeecontainers van hun Urban Smart Farm kweken de ondernemers kruiden, groenten, vissen en schaaldieren. In 2019 schalen ze op naar een circulaire stadsboerderij van 2.000 m². Het Gentse bedrijf zocht naar mogelijkheden om zwarte soldaatvliegen, meelwormen en eendenkroos te gebruiken bij de teelt van tilapia, reuzengarnaal en forel in een aquaponicssysteem.

Inagro voerde een literatuurstudie uit om na te gaan op welke plantaardige reststromen insecten of eendenkroos gekweekt kunnen worden, en of die op hun beurt opgewaardeerd kunnen worden tot visvoeder. Uit de verzamelde info blijkt dat dat gedeeltelijk mogelijk is. Zo kunnen zwarte soldatenvliegen gekweekt worden op een combinatie van reststromen, maar moeilijk op groenten alleen. Meelwormen groeien niet op natte reststromen. Ze hebben wel potentieel als voeder voor forellen. Eendenkroos blijkt goed te groeien op restwater van de viskwekerij en kan aan tilipia gevoederd worden. Omdat de resultaten uit de verschillende studies niet altijd gelijklopend zijn, is het moeilijk een algemene conclusie te vormen. Het succes van het systeem is sterk afhankelijk van de reststroom, de insecten- en vissoort.

Ter ondersteuning van twee Zeeuwse bedrijven zocht de Universiteit Gent naar een betere manier voor rotiferenkweek. Rotiferen zijn het eerste voedsel van mariene vislarven. Die organismen voeden zich met plankton en bacteriën uit het water. Door de hoge organische belasting in kweektanks kunnen rotiferen drager zijn van ziekteverwekkers. Dat loopt voor de jonge vislarven vaak fataal af. Het Gentse Laboratorium voor Aquacultuur & Artemia Reference Center ontwikkelde daarom een protocol dat rotiferen met een uitstekende nutritionele waarde en minimale bacteriële lading produceert. Daarmee wordt de groei en overlevingskans van de vislarven verhoogd. De testen op laboschaal waren beloftevol.

Voor het rendabel telen van algen zijn er nog veel uitdagingen die een oplossingen vergen. AquaMarine BV is een startende onderneming die eencellige algen wil kweken voor de aquacultuur- en veevoedersector. De HZ University Of Applied Sciences heeft samen met het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) gezocht naar de optimale teeltomstandigheden voor twee algensoorten. Er werd onder meer nagegaan wat het effect is van verschillende kweekmedia en van speciaal aangepaste ledverlichting. AquaMarine BV zal de resultaten uit dit voucheronderzoek gebruiken om het teeltsysteem verder vorm te geven en een business case uit te werken.

Aquacultuurondernemers die een antwoord zoeken op hun bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog altijd een voucheraanvraag indienen. Begin maart worden een laatste maal vouchers verstrekt. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider Stefan Teerlinck via voor meer details.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via