nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.06.2016 Vrijwilligers mogen stormschade helpen opruimen

Het weekend van 25 juni zal de land- en tuinbouwers uit de regio Sint-Truiden nog lang bijblijven. Zwaar noodweer zorgde voor enorme schade op de velden en in de fruitplantages uit de streek. Om die schade te helpen opruimen, geeft minister van Werk Kris Peeters nu de toestemming voor vrienden en familie van landbouwers om bij te springen op de getroffen bedrijven.
In principe is het niet toegestaan om vrienden of familie op vrijwillige basis te laten meewerken in een landbouwbedrijf. Bij overtreding kan je een bezoek van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) verwachten. Truiens Schepen van Landbouw Hilde Vautmans en OCMW-voorzitter Pascy Monette drongen aan op een tijdelijke herziening van deze regel om de getroffen landbouwers een adempauze te gunnen. “Dit is een noodgebied: Sint-Truiden, Wellen, Nieuwerkerken en veel andere gemeenten in de buurt zitten met vernielde fruitplantages. We vragen begrip voor deze mensen. We willen het opruimen vlotter laten verlopen en het mogelijk maken om kennissen en familie in te schakelen gedurende de periode van een maand”, aldus Vautmans.
 
Minister van Werk Kris Peeters reageerde snel en positief: “Er zijn tientallen fruitplantages en fruitoogsten vernield. Het gaat hier duidelijk om een situatie van overmacht, waar ik alle begrip voor wil tonen. Ik heb dan ook beslist dat er geen enkel bezwaar kan zijn dat buren, vrienden en familie de komende weken worden ingeschakeld in het bedrijf om de schade op te ruimen. Dergelijke spontane hulp is een mooi gebaar, dat we alle kansen moeten bieden.” Het komt er dus op neer dat vrienden en familie tot 31 juli mogen bijspringen op de getroffen bedrijven. Deze toegeving is echter niet van toepassing op de fruitpuk, en is enkel toegelaten wanneer het inzetten van eigen personeel niet volstaat. De regionale RVA-directie zal de fruittelers en landbouwers begeleiden en meer informatie verschaffen over de beslissing.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via