nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.02.2020 VS wil 40% meer gaan produceren met 20% minder impact

De Amerikaanse landbouwsector mikt tegen 2050 op een daling van de uitstoot met 20 procent en een stijging van de productie met 40 procent. Dat staat te lezen in de ‘Agriculture Innovation Agenda’ van het US Department of Agriculture (USDA), een sectorbreed programma dat de Amerikaanse landbouw beter wil doen aansluiten op toekomstige maatschappelijke eisen. “We willen dit vooral doen door in te zetten op innovatie, want dat is de beste manier om dit doel te bereiken”, zegt de Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue.

De Europese Unie heeft sinds kort zijn Green Deal, maar in de VS blijft het vaak behoorlijk stil als het over klimaatinspanningen gaat. Meer nog, president Donald Trump heeft al meer dan één keer de klimaatverandering publiekelijk in twijfel getrokken. En in november vorig jaar stapte de VS nog uit het klimaatakkoord van Parijs. Wel kondigde Trump aan dat hij geloofde in het planten van bomen tegen de klimaatverandering, waarbij hij zich meteen ook engageerde om een biljoen bomen te gaan planten tegen 2050.

Nu komt er vanuit landbouwhoek wel een duidelijk initiatief. Amerikaans minister van Landbouw Sonny Perdue stelde vorige week zijn Agriculture Innovation Agenda voor. “We weten allemaal dat we voor een grote uitdaging staan: tegemoetkomen aan de toekomstige vraag naar voeding, vezels, brandstoffen en voeders met de beperkte hulpbronnen die we hebben. Dit document geef ons de kans om de Amerikaanse landbouw naar voor te schuiven als een belangrijke speler in de oplossing voor deze uitdaging”, aldus Perdue.

Het eerste onderdeel van die ‘innovatieagenda’ bestaat uit het ontwikkelen van een strategie die het onderzoek in de publieke en private sector op elkaar willen afstemmen en synchroniseren. Daarnaast moeten innovatieve technologieën en praktijken worden geïntegreerd in de USDA-programma’. Als derde component wil men de data die de landbouwadministratie bijhoudt over productiviteit en milieu gaan evalueren. “Onze gegevens over opbrengsten zijn al zeer nauwkeurig, maar aan de milieukant kunnen we nog een inhaalbeweging doen”, stelt Sonny Perdue.

Daarnaast zijn in het nieuwe Amerikaanse landbouwprogramma ook benchmarks opgenomen. Die moeten helpen bij het meten van de vooruitgang die er wordt geboekt. Zo willen de Verenigde Staten het voedselverlies en de voedselverspilling tegen 2030 met 50 procent terugdringen. Om de waterkwaliteit te verbeteren wil het land de uitspoeling van nutriënten verminderen met 30 procent. Op vlak van hernieuwbare energie wil USDA de productie van biobrandstoffen verhogen. Tegen 2030 moet 15 procent van de transportbrandstoffen hernieuwbaar zijn en tegen 2050 moet dat aandeel stijgen naar 50 procent.

Een andere benchmark mikt op de vastlegging van koolstof in de bodem en de uitstoot van broeikasgassen. Al blijft de innovatieagenda op dat vlak iets vager. “Tegen 2050 moet de huidige CO2-voetafdruk van de landbouwsector netto verminderd worden zonder dat de regelgeving te ver doorschiet”, zo klinkt het.

Dit innovatieprogramma wordt gelanceerd op het moment dat veel landbouwers het moeilijk hebben in de VS. Het afgelopen jaar steeg het aantal failliete landbouwbedrijven sterk in vergelijking met voorgaande jaren. In 2019 gingen er 595 boeren failliet, een stijging met 20 procent tegenover 2018. Dit is ook het hoogste aantal faillissementen sinds recordjaar 2011, toen 637 familiale landbouwbedrijven ermee stopten.

Dat grote aantal faillissementen komt niet volledig onverwacht. Eén van de belangrijkste oorzaken is de handelsoorlog tussen de VS en China. De export van Amerikaanse landbouwgrondstoffen en -producten naar China viel daardoor terug van 18 miljard euro naar een goede zeven miljard euro. Deze enorme daling heeft een belangrijke impact gehad op het inkomen van de landbouwers. Andere oorzaken voor de vele faillissementen zijn de uitzonderlijke weersomstandigheden en de sterk gestegen bedrijfsschulden van veel landbouwbedrijven.

Bron: Eigen verslaggeving/Boerenbusiness

Volg VILT ook via