nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2019 Waals regeerakkoord bevat uitgebreid landbouwhoofdstuk

Het Waals regeerakkoord kon op veel interesse rekenen van de milieubeweging in Vlaanderen. Natuurpunt verdedigde het plan om 4.000 kilometer nieuwe hagen te planten. Bond Beter Leefmilieu reageerde enthousiast op de ambitie om de CO2-uitstoot met 55 procent te reduceren tegen 2030. Wat staat er eigenlijk over landbouw in het regeerakkoord van PS, MR en Ecolo? De klemtoon ligt sterk op de productie van kwaliteitsvoedsel en op milieuvriendelijke landbouwpraktijken. De nieuwe Waalse landbouwminister is van liberale MR-signatuur (Borsus), maar zal vaak overleg moeten plegen met twee collega-ministers van Ecolo die bevoegd zijn voor Klimaat enerzijds en Leefmilieu, Natuur, Dierenwelzijn en Rurale Renovatie anderzijds.

In Vlaanderen blijft het wachten op witte rook omtrent de regeringsvorming. In Wallonië vonden MR, PS en Ecolo voldoende punten van overeenkomst om samen aan een regeerakkoord te schrijven. Eén ideetje daaruit, namelijk het planten van 4.000 kilometer hagen de komende vijf jaar, kreeg in Vlaanderen veel weerklank. Er werden ook kanttekeningen bij geplaatst, waarna Natuurpunt uiteenzette waarom het Waalse hagenplan niet onzinnig is. “Hagen vormen niet alleen een leefgebied, maar doen ook dienst als natuurverbinding. Zij vormen een essentieel onderdeel van de ecologische infrastructuur van een landschap”, luidt hun verklaring.

Enkele dagen later publiceerde milieukoepel Bond Beter Leefmilieu een integrale analyse van het Waalse milieu- en klimaatbeleid. “Het meest hoopgevende statement is de ambitie om 55 procent CO2-uitstoot te reduceren tegen 2030, in lijn met wat de Belgische klimaatbeweging vraagt. Andere opvallende milieu- en klimaatmaatregelen zijn het uitfaseren van plasticproductie tegen 2030; verdichting van bestaande stads- en dorpscentra om de open ruimte te vrijwaren; jaarlijks 1.000 hectare nieuw natuurreservaat erkennen; een moratorium op nieuwe wegen op vlak van mobiliteit; een klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 2050; op vlak van energie een kernuitstap in 2025 en shift naar 100 procent hernieuwbare brandstoffen in 2050; en de Waalse industrie ondersteunen bij de transitie naar een nuluitstoot.

Bond Beter Leefmilieu verkneukelt zich ook bij het hoofdstuk landbouw, onder meer vanwege de vaststelling dat Wallonië de eerste steen legt voor het ontwikkelen van een voedingsbeleid ter verbreding van het landbouwbeleid. “Voeding heeft een link met gezondheid, landbouw, werkgelegenheid, milieu en klimaat”, staat te lezen in het regeerakkoord. Wat staat er nog allemaal in over landbouw? Daarvoor nemen we er zelf hoofdstuk 15 bij, dat in zeven pagina’s de plannen rond landbouw en voeding ontvouwt.

Landbouw krijgt daarin erkenning als een essentiële sector voor Wallonië. De Waalse beleidsmakers zijn zich bewust van de moeilijkheden waarmee landbouwers kampen, en willen hen bijstaan bij de valorisatie van hun producten en het verbeteren van hun productietechnieken. MR, PS en Ecolo hun hart is verhangen aan familiale boerenlandbouw. Ter ondersteuning van die gezinsbedrijven zal de steunregeling voor eerste vestigingen en voor investeringen vereenvoudigd worden. De hervorming van het Europees landbouwbeleid wil Wallonië aangrijpen om de jongerensteun aan te passen zodat ze effectiever wordt in het vergemakkelijken van de generatiewissel.

Hoewel Wallonië minder verstedelijkt is dan Vlaanderen (en de consument dus minder nabij, nvdr.) geloven onze zuiderburen sterk in het potentieel van de korte keten. Het regeerakkoord lanceert het idee van een kwaliteitskeurmerk voor alle Waalse landbouwproducten en artisanale voedingsproducten. Agro-ecologie wordt vermeld als zijnde een productiewijze die de beoogde kwaliteit weet te verzoenen met milieu- en bodembescherming, biodiversiteitsbehoud en tewerkstelling. De nieuwe Waalse regering belooft daarom steun aan opleidingen agro-ecologie.

In een tweede artikel zoomen we dieper in op het landbouwhoofdstuk in het Waals regeerakkoord.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via