nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.01.2020 Waals verzet tegen Mercosur-akkoord wordt groter

Wallonië kant zich tegen het handelsakkoord dat de Europese Unie en de Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) willen afsluiten. "Volgens de huidige stand van zaken zal de Waalse regering haar bevoegdheden niet delegeren aan de federale regering om over het akkoord te onderhandelen. We zijn voor internationale handel, maar we willen dat de sociale, sanitaire en milieucriteria die gelden in België en de EU-lidstaten ook van toepassing zijn in de Mercosur-landen", verklaarde Waals minister-president Elio Di Rupo (PS).

"Voor Wallonië is het neen! We blijven coherent met het Waals regeerakkoord en onze economische, sociale en milieudoelstellingen uit onze transitiestrategie", aldus Di Rupo, terwijl het akkoord dat de Europese Unie en de Mercosur-landen bereikten in de bevoegde commissie van het Waals Parlement werd besproken. Dat gebeurde op basis van een resolutie van cdH. Ook landbouwminister Willy Borsus (MR) sprak zich al uit tegen de Mercosur-overeenkomst. Intussen hebben ook de Waalse meerderheidspartijen PS, MR en Ecolo een motie neergelegd tegen het akkoord.

"Ons regeerakkoord legt een geheel van criteria vast die de regering moet naleven om België een volmacht te geven om internationale handelsakkoorden te tekenen", waaronder het respect van de fundamentele normen van de Internationale Arbeidsorganisatie, de aanwezigheid van sociale en milieuclausules in lijn met de klimaatakkoorden van Parijs, lichtte Di Rupo toe.

De Waalse regering "twijfelt aan de engagementen van de Braziliaanse president Bolsonaro om de klimaatakkoorden van Parijs uit te voeren en een einde te maken aan de illegale ontbossing, zeker in het licht van het milieubeleid dat het land tot nu toe voerde", vervolgde de Waalse regeringsleider. Voor hem "blijft de invoer van rundvlees, suiker en ethanol in de EU bijzonder gevoelig. De grootschalige invoer van rundvlees zal de Waalse rundveesector met bijna 9.000 veetelers ernstig bedreigen", vreesde Di Rupo, die nog wees op de gebrekkige syndicale rechten in de Mercosur-landen.

Intussen heeft de PS-Ecolo-MR-meerderheid een motie neergelegd, die ook door de oppositie meegetekend kan worden, om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt van het parlement dat de federale regering het akkoord niet in naam van Wallonië kan ondertekenen. Oppositiepartij cdH hoopt dat zijn eigen motie in de meerderheidsmotie kan worden opgenomen voordat de tekst in de komende weken in plenaire zitting besproken wordt.

Het is niet de eerste keer dat Wallonië zich kant tegen een handelsakkoord dat de Europese Unie wil afsluiten. In 2016 weigerde toenmalig minister-president Paul Magnette (PS) de federale regering toestemming te geven om het Europees-Canadees vrijhandelsakkoord CETA te ondertekenen. Pas na twee weken intens onderhandelen, konden de meeste van Magnettes bezwaren worden weggewerkt en gaf de Europese Unie toestemming voor de ondertekening van het CETA-akkoord.

Hoewel er in Vlaanderen toen relatief weinig protest was tegen het CETA-akkoord, ligt dat voor Mercosur anders. Zeker in landbouwmiddens wordt er niet positief gereageerd op het nakende handelsakkoord. “Europa moet onevenwichtige handelsakkoorden bijsturen, want die zetten onze Europese markt en onze normen en standaarden onder druk, zeker voor landbouw. Die sector wordt nog te gemakkelijk ingezet als pasmunt”, stellen Boerenbond en ABS.

Ook in Frankrijk, Ierland en Oostenrijk lijkt men zich te kanten tegen het Mercosur-akkoord.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via