nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

05.10.2018 Waalse dierenwelzijnswet verbiedt verrijkte kooien

Met de goedkeuring door het Waals parlement van de allereerste Waalse dierenwelzijnswetgeving, de zogenaamde ‘Code wallon du Bien-Etre animal’, komt er onder meer een verbod op verrijkte kooien. De nieuwe algemene wet op dierenwelzijn, die er kwam op voorstel van bevoegd minister Carlo Di Antonio (cdH), omvat 109 artikels en werd nagenoeg unaniem goedgekeurd. Dierenrechtenorganisatie GAIA reageerde opgetogen over de wet, die zware straffen voorziet voor overtreders.

De ‘Code wallon du Bien-Etre animal’ opent met de erkenning van dieren als levende wezens met gevoelsvermogen en bewustzijn. Een van de belangrijkste bepalingen is het verbod op verrijkte kooien voor leghennen. Bestaande milieuvergunningen voor houderijen die nu nog actief zijn, zullen ook niet worden verlengd. De negen bedrijven die nog in Wallonië actief zijn, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2028 staken. Nieuwe bedrijven die leghennen in kooien willen houden, zullen geen vergunning meer krijgen.

Naast een verbod op verrijkte kooien komt er ook een verbod op kermispony’s, vanaf 2023. Beide zaken zijn in Vlaanderen vooralsnog niet verboden. Andere maatregelen in de Code Wallon die nog niet zijn opgenomen in de Vlaamse wetgeving, zijn de installatie van CCTV-camera’s in slachthuizen, het verbod op het houden van walvisachtigen (dolfijnen …) in gevangenschap, de ontwikkeling van een strategie voor de afbouw van proefdiergebruik, het verbod op gebruik van lijmvallen, gevangenisstraffen tot 15 jaar en geldboetes tot maximaal 10 miljoen euro voor dierenmishandeling ...

Dierenrechtenorganisatie GAIA reageert alvast opgetogen. “Deze allereerste Waalse dierenwelzijnswetgeving is ontegensprekelijk een belangrijke vooruitgang voor de dieren en zet Wallonië op de kaart als een van de meest vooruitstrevende regio's in Europa op het gebied van dierenwelzijn”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch, die wel betreurt dat er geen akkoord kwam over een verbod op dwangvoederen voor de productie van foie gras.

Vandenbosch merkt op dat Wallonië met deze dierenwelzijnswet resoluut kiest voor een extensieve veehouderij. Hij hoopt dat Vlaanderen er een voorbeeld aan neemt."Ik besef dat meer dierenwelzijn in een economische realiteit niet altijd evident is, maar ik ben er wel van overtuigd dat met de nodige wil de hinderpalen kunnen weggeruimd worden. Veehouders en landbouworganisaties moeten niet steeds in de verdediging schieten als dit ter sprake komt. Meer dierenwelzijn is een maatschappelijke vraag, de sector mag niet blind zijn voor de opportuniteiten die deze vraag biedt."

De Code Wallon is een initiatief van Waals minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio (cdH) en herziet de kaderwet van 1986 betreffende ‘de bescherming en het welzijn van dieren’. De nieuwe wetgeving bevat naast de nieuwe maatregelen ook bestaande wetten zoals het verbod op de kweek van pelsdieren voor bont, het verbod op onverdoofd slachten en verplichte kattensterilisatie.

Bron: Eigen verslaggeving

Volg VILT ook via