nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.02.2019 Waalse milieuvereniging bindt strijd aan met pesticiden

De milieuvereniging Nature & Progrès ijvert voor een Wallonië zonder pesticiden. De nieuwe campagne moet alle burgers overtuigen van de schadelijkheid van de gewasbeschermingsmiddelen die boeren inzetten om hun teelten te beschermen. Er kan een petitie ondertekend worden, een sticker gekocht of er kan een gift gedaan worden aan de vereniging. In het Franstalige landsgedeelte is de angst en aversie voor chemische gewasbeschermingsmiddelen groter dan in Vlaanderen. Na een sterk gemediatiseerd incident met een landbouwer die op een ongelukkig moment vlakbij een school een bespuiting uitvoerde, werden bijvoorbeeld extra regels uitgevaardigd.

Voor Nature & Progrès is het duidelijk dat pesticiden ravages aanrichten voor de biodiversiteit en voor onze gezondheid. Er is wel een reglementering die het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen wil beperken, maar ze gaat volgens de milieuactivisten niet ver genoeg en is soms zelfs contraproductief. De campagne die nu in Wallonië gelanceerd wordt, vertelt niet dat alle gewasbeschermingsmiddelen getest en veilig bevonden zijn. Nature & Progrès doet er integendeel alles aan om de bevolking bang te maken voor de middelen die boeren inzetten tegen onkruiden, ziekten en plagen.

“Pesticiden zijn overal”, klinkt het, “in water, in de lucht die we inademen, op het stuifmeel van bloemen, op appels en kersen en … in ons lichaam.” De milieuorganisatie wijst op de sterke achteruitgang van vogels en vlinders, op de bestuivers die het moeilijk hebben, op de wilde bloemen die je niet meer ziet in de velden, enz. Achter de kritiek schuilt een wensbeeld van een groener platteland, waar er geen synthetische gewasbeschermingsmiddelen meer worden ingezet door de landbouw. Dat zou betekenen dat de biologische productiemethode, die nu 10 procent van het Waalse landbouwareaal beslaat, nog veel terrein moet winnen.

De campagne krijgt de titel mee ‘Vers une Wallonie sans pesticides, nous y croyons !’ en het doel is niet minder dan “le zéro chimique”. Burgers en beleidsmakers zijn gevoelig aan die boodschap. In het Franstalige landsgedeelte wordt sneller geloof gehecht aan onheilspellende verhalen over pesticiden, al dan niet overgewaaid uit Frankrijk, dan aan de boodschap dat die middelen uitgebreid getest en bij een normaal gebruik veilig zijn. Dat merk je ook aan de extra voorschriften die uitgevaardigd worden door de Waalse regering. Nadat de geur van een bespuiting (die veroorzaakt wordt door de solventen en niet door de actieve stoffen in gewasbeschermingsmiddelen, nvdr.) in de buurt van een school paniek veroorzaakt had bij de ouders werd er besloten om de hinder door gewasbescherming op percelen vlakbij scholen te beperken. Voortaan moet een landbouwer rekening houden met de schooluren.

Wat ook aan die beslissing had bijgedragen, was de vondst van pesticidenresiduen op een speelplaats van een school in Waals-Brabant. De groene partij Ecolo waarschuwde toen dat het probleem zich kan stellen op alle scholen die omgeven zijn door landbouwpercelen. Vanuit de Waalse regering werd daarop gereageerd met voorschriften om het risico op drift te beperken. Het gaat in de eerste plaats om driftreducerende spuitdoppen op de machine, die ook in Vlaanderen verplicht zijn. In Wallonië geldt er bovendien een spuitverbod bij windsnelheden hoger dan 20 kilometer per uur.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Nature & Progrès

Volg VILT ook via