nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.05.2015 Waar blijft meerwaarde van lastenboeken?

ABS kijkt met argusogen naar alle veranderingen die er op til zijn in de dierlijke sectoren. “Zowel rundvee-, varkens- als kippenhouders voelen een steeds grotere druk om mee te stappen in het verhaal van uniformisering van lastenboeken en centralisering van databanken allerhande”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme. “Maar het blijft tot op vandaag nog steeds onduidelijk wat de meerwaarde ervan is voor de landbouwers zelf. Het zijn uiteindelijk zij die geconfronteerd zullen worden met de te volgen regels en zij zullen mee moeten betalen voor deze lastenboeken en databanken.”

In het ledenblad van ABS beschrijft Vandamme dat er bij vertegenwoordigers van de landbouworganisatie die deelnemen aan diverse vergaderingen in de dierlijke sector, onrust heerst. “Die wordt veroorzaakt door tegenvallende prijzen enerzijds en anderzijds door de toenemende vraag naar registratie, certificering, audits en verduurzaming. Op zich kan je weinig bezwaar hebben tegen een aantal vragen, maar het blijft op vandaag nog steeds onduidelijk wat de meerwaarde ervan is voor de landbouwers zelf.”

Vandamme meent dat het de taak van de vertegenwoordigers van de landbouworganisatie is om het gezond verstand te laten primeren en om alle voorstellen te toetsen aan de landbouwpraktijk. Hij beseft dat de stugge houding van de ABS’ers tijdens vergaderingen hen niet altijd in dank wordt afgenomen. “Maar het verleden heeft ons geleerd dat enige argwaan op zijn plaats is. Denken we maar aan alle reeds actieve certificeringen en lastenboeken die vandaag gevolgd worden. De meerwaarde ervan is soms heel ver te zoeken”, klinkt het. “En uiteindelijk zijn het de landbouwers die geconfronteerd worden met bijkomende regels en met bijkomende kosten die inherent zijn aan certificeringen en lastenboeken.”

Daarbij haalt de ABS-voorzitter een voorbeeld uit de rundveesector aan. “Er is een procedure lopende voor de erkenning van het Belgisch wit-blauw als streekproduct, er is de lopende discussie over het generiek lastenboek rundvee (GLR) en de financiering en bemonstering die in het kader van het GLR moeten gebeuren. Veehouders die voldoen aan het generiek lastenboek zouden een basisprijs moeten krijgen en alle bijkomende vereisten die gesteld worden, zou de veehouder een meerprijs moeten opleveren. En daar wringt uiteraard het schoentje: die meerwaarde is er vandaag helemaal niet”, meent Vandamme.

Volgens ABS zijn er nauwelijks initiatieven ontwikkeld vanuit de retail en andere afnemers die ervoor zorgen dat vleesveehouders iets meer krijgen voor hun dieren en karkassen. “Dit probleem stelt zich trouwens niet alleen in de rundveehouderij, maar ook in andere sectoren.” De landbouworganisatie kijkt in dat kader ook nog steeds uit naar de effectieve toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van april 2013. “Het kan toch niet dat onze veehouders dieren leveren die voldoen aan hoge kwaliteitseisen en tegelijk pakken kilo’s niet uitbetaald krijgen? Een strikte opvolging en handhaving is nu meer dan ooit aan de orde”, zegt Vandamme.

“Wij voerden op 19 december 2014 actie voor de poorten van distributiecentra voor een betere behandeling van de veehouders uit alle sectoren en correcte vergoedingen voor onze producten en ons werk. Kort daarna kwam een soort ‘herenakkoord’ op tafel binnen het ketenoverleg. ABS ondertekende dat akkoord niet omdat het zeer eenzijdig werd ingevuld door de retailers. Het was een teken aan de wand”, klinkt het. Vandaar ook dat ABS zijn vraag naar een bemiddelaar, een soort stok achter de deur, altijd heeft aangehouden.

En dat lijkt nu resultaat op te leveren, want federaal minister van Economie Kris Peeters heeft zijn administratie de opdracht gegeven om uit te klaren wat er kan op dit vlak. “Elementen uit consumentenbeschermingsregels zullen ongetwijfeld toegepast kunnen worden bij disputen tussen kleine leveranciers en grote afnemers”, schrijft Hendrik Vandamme in het ledenblad. “We kijken er naar uit. Op die manier gaan we stapje voor stapje in de richting van wat ABS al jaren vraagt.”

Bron: Drietand

Volg VILT ook via