nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.09.2014 "Waarom het niet oogsten van peren een noodzaak is"

Door de compensatie voor het niet oogsten van perenboomgaarden zal ongeveer een tiende van het perenareaal dit seizoen niet geplukt worden. Daarop komen misnoegde reacties, vooral omdat het mensen tegen de borst stoot dat er voedsel verspild wordt en daar Europees (belasting)geld aan te pas komt. Boerenbond was een groot pleitbezorger van de maatregel zodat woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe uitgebreid ingaat op de drijfveren die er achter zitten. Het ergste overaanbod vermijden en dat voor een zo laag mogelijke kost is het doel, in de wetenschap dat de alternatieve oplossingen alle steun verdienen maar hun effect beperkt zal zijn.

Perentelers kregen vorige week de mogelijkheid om aan de overheid te laten weten dat zij een deel van de perenoogst niet zullen plukken in ruil voor een financiële compensatie. De maatregel is ingegeven door de dramatische gevolgen van de Russische handelsboycot en zal in de komende weken uitgebreid worden naar andere sectoren. Gelet op de weerstand die de maatregel niet oogsten her en der oproept, legt Boerenbond uit waarom een overheid een regeling uitwerkt waarbij voedsel vernietigd wordt terwijl diezelfde overheid zich inzet om voedselverspilling te voorkomen.

“Niemand wil dat voedsel verspild wordt, in de eerste plaats de producenten niet. Zij telen met grote zorg voedsel om het op de markt te brengen maar zien nu de vruchten van hun werk wegrotten”, zet Anne-Marie Vangeenberghe, woordvoerster van Boerenbond, in de verf. Vangeenberghe doet de moeite om de hele context van de voor sector en overheid moeilijke beslissing te schetsen. Aangezien ze er zelf aan toevoegt dat mensen (te) snel oordelen, zonder de feiten en de achtergrond te kennen, verwijzen we graag door naar haar artikel met meer duiding op de website van Boerenbond.

Ook op de meer ‘haastige’ sociale media Facebook en Twitter probeert Vangeenberghe duiding te geven waar en wanneer het kan. Zo ook aan de varkensboeren die boos zijn omdat iedereen bekommerd is om de fruittelers maar lijkt te vergeten dat zij al veel langer in de miserie zitten. Dat Vlaanderen en Europa eerst maatregelen nemen voor de perenteelt heeft er volgens Vangeenberghe mee te maken dat dit een sector is waar de Belgische productie het verschil maakt. “België is de grootste Europese perenexporteur op de Russische markt want 45 procent van de EU-export zijn Belgische peren. Door in België peren uit de markt te halen, ontlast je dus de hele Europese markt.”

België verzorgt daarentegen maar vier procent van de Europese varkensvleesexport naar Rusland zodat maatregelen hier niet voelbaar zullen zijn op de EU-markt. Dat betekent volgens de woordvoerster niet dat Boerenbond aanvaardt dat enkel de perentelers geholpen zouden worden. Ook voorzitter Piet Vanthemsche heeft de voorbije weken al meermaals duidelijk gemaakt dat achter de schermen de belangen van alle deelsectoren verdedigd worden in het besef dat de Ruslandcrisis een bittere pil is voor de volledige land- en tuinbouw.

Bron: Boerenbond.be / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via