nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.11.2018 Wallonië verlengt maatregelen Afrikaanse varkenspest

De Waalse regering heeft woensdag beslist om de maatregelen tegen de Afrikaanse varkenspest tot 30 november te verlengen. Waals landbouwminister René Collin voegde er nog aan toe dat het kerngebied wordt uitgebreid. Daar zijn de jacht, het voederen van wild, verkeer en bosbouw verboden. Intussen zijn er gesprekken met de Europese Commissie over het vervolg. Het circulatieverbod in het kerngebied en de bufferzone (41.745 hectare) worden verlengd tot 15 januari. Bij het Voedselagentschap in Brussel vond donderdag een overleg plaats met de landbouworganisaties.

Op 12 oktober werd na het ontdekken van everzwijnen die drager waren van de Afrikaanse varkenspest een besmette perimeter van 63.000 hectare afgebakend in het zuiden van de provincie Luxemburg. Het gebied werd ingedeeld in een kernzone, een bufferzone en een zone met specifieke observatie. In het kerngebied zijn jacht, het voederen van wild, elk verkeer en de uitbating van het bos verboden.

De kadavers van everzwijnen worden actief opgespoord en systematische geanalyseerd. Dat gebied wordt nu uitgebreid met "2.254 hectare na de ontdekking van enkele positieve gevallen in de bufferzone, die de toegepaste methodologie niet in gevaar brengen", licht minister van Landbouw René Collin toe. Alle maatregelen voor de verschillende zones worden verlengd tot 30 november. Tot nu werden 377 everzwijnen uit de bossen van de provincie Luxemburg onderzocht, waarvan 328 uit het besmette gebied. 167 kadavers bleken positief voor het Afrikaans varkenspestvirus. Ze kwamen alle uit Buzenol, Ehte en het militaire kamp van Lagland.

Donderdag vond er opnieuw overleg plaats over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij het Voedselagentschap in Brussel. "Er is afgesproken dat er werk gemaakt wordt van een crisisdraaiboek waarin per sector alle contactpersonen opgelijst staan die kunnen helpen bij het indammen van een dierziekte-uitbraak", zegt Paul Cerpentier, ondervoorzitter van ABS. "Zo'n crisisdraaiboek heeft het FAVV al voor wat de eigen werking betreft, maar de ervaring met Afrikaanse varkenspest in de provincie Luxemburg leert dat de federale ambtenaren indien nodig sneller de juiste contactpersoon te pakken moeten krijgen in het bedrijfsleven."

Cerpentier geeft het voorbeeld van transport van varkens of voeder van of naar de varkensbedrijven in de besmette zone. "Met een transporteur moeten daarover goede afspraken gemaakt worden, maar het FAVV zou dan onmiddellijk moeten weten tot wie het zich moet richten. Met de hulp van BFA (mengvoederindustrie) en FEBEV (vleesindustrie) gaan we zorgen voor zo’n draaiboek zodat er bij een volgende uitbraak van een dierziekte liever niet natuurlijk minder tijd verloren gaat."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: Algemeen Boerensyndicaat

Volg VILT ook via