nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.05.2018 Wat staat er op het menu van de Europeaan?

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft een nieuwe versie gepubliceerd van zijn ‘Voedingsconsumptie Database’, waarin de meest recente gegevens opgenomen zijn over de consumptie van voeding en drank in de (meeste) Europese lidstaten. De doelstelling van de database is het creëren van een geharmoniseerde en gedetailleerde gegevensbank die een betrouwbare bron van informatie moet zijn voor wetenschappers en beleidsmakers. 

In 2005 gaf het Wetenschappelijk Comité van EFSA het startschot voor het EU Menu-programma om een zo gedetailleerd mogelijk beeld te krijgen van wat Europeanen precies eten en drinken. In 2008 werden de eerste data verzameld via grootschalige enquêtes, een oefening die uitmondde in de eerste versie van de Voedingsconsumptie Database.

Sinds 2011 ondersteunt EFSA 21 lidstaten financieel om data te verzamelen omtrent de consumptiegewoonten van de doorsnee Europeaan. Die inspanningen hebben nu geleid tot een nieuwe versie van de database. Die bevat de meest recente cijfers, omvat meer bevolkingsgroepen en een grotere waaier aan voedingscategorieën. “Het ter beschikking stellen van geharmoniseerde en gedetailleerde data over voedingsconsumptie in de EU is één van de belangrijke doelstellingen van EFSA”, zo klinkt het. “Deze nieuwe database is een grote stap vooruit.”

Meer info: EFSA

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via