nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.12.2015 Waterellende verstoort eindejaar in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië blijft de waterellende aanhouden. Storm Frank, de zesde grote Atlantische storm in een paar weken tijd, trekt van Ierland naar Groot-Brittannië en richt daarbij schade aan. In het noorden van land was het water in getroffen regio’s zoals Yorkshire en Cumbria nog niet weggetrokken uit de straten en huizen. De schade aan landerijen is navenant groot zodat de Britse overheid Europese inkomenssteun vervroegd uitbetaalde wanneer dat nog niet gebeurd was en een noodfonds oprichtte.

De Britse premier David Cameron heeft afgelopen maandag enkele door overstromingen getroffen regio's in het noorden van Engeland bezocht. De voorbije dagen kregen Lancashire, Yorkshire en Cumbria af te rekenen met hevige regenval terwijl de bodem volledig verzadigd is. Duizenden huizen zijn onder water gelopen. Met de inzet van leger en hulpdiensten tracht de overheid hulp te bieden waar zij kan.

Volgens de Britse overheid hebben investeringen uit het verleden in waterberging duizenden huizen gevrijwaard van waterschade. Tussen 2010 en 2015 werd daaraan 1,7 miljard pond uitgegeven. De komende legislatuur vergroot dat bedrag naar 2,3 miljard pond.

In totaal is er door de Britse overheid al meer dan 60 miljoen pond crisissteun vrijgemaakt voor de slachtoffers van de overstromingen. Zo ontvangt ieder gezin dat zijn huis moest verlaten 500 pond om tijdelijk in de kosten van een alternatieve huisvesting te voorzien. Tot 5.000 pond subsidie wordt verstrekt voor het ‘overstromingsbestendiger’ maken van getroffen woningen. Ernstig verstoorde bedrijfsactiviteiten probeert de overheid met 2.500 pond weer op de rails te krijgen.

Voor landbouwers in het noorden van het land gelden er specifieke steunmaatregelen. Niet alleen zijn hun boerderijen onder water gelopen, begin december reeds een eerste keer en met de kerstperiode is de situatie nog altijd penibel, ook zijn hun landbouwpercelen veranderd in een modderige smurrie. Bodemerosie op de velden is een groot probleem. In de stal hebben boeren acute zorgen gelet op de mestkelders die vol water staan.

Aangezien de herstelkosten op landbouwbedrijven hoog oplopen, kunnen getroffen landbouwers tot 20.000 pond financiële ondersteuning aanvragen. De National Farmers Union probeert zijn leden zo goed mogelijk te helpen met informatie over de hersteloperatie.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: National Farmers Union

Volg VILT ook via