nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.06.2019 Watergroep experimenteert met ondergrondse wateropslag

Om de droogte in de zomermaanden tegen te gaan, is De Watergroep bezig met een experiment in De Blankaart in Diksmuide. De maatschappij voor drinkwatervoorziening probeert om water op te slaan in een ondergrondse laag om het in de zomer weer op te pompen. "Er is in principe voldoende water, maar niet altijd op een goed moment", zegt Tom Diez, afdelingshoofd Waterbronnen en Milieu bij De Watergroep. "Dit kan een oplossing bieden." Het oogt ook zuinig naar ruimtegebruik toe want het bestaande betonnen reservoir in Diksmuide is zo maar even 60 hectare groot. Of de methode ooit een hulp kan zijn voor de landbouwsector om droge zomers te overbruggen, is nu lastig uit te maken.

Ondanks de regenval van de voorbije dagen is het grondwaterpeil nog lang niet hersteld na de droogte afgelopen zomer. "Door de klimaatopwarming zullen we steeds vaker lange periodes van droogte krijgen", zegt Kathleen De Schepper, woordvoerder van De Watergroep. "Maar dat gaat gepaard met meer regen in de winter. Met dit experiment willen we proberen om het water dat anders gewoon terugvloeit naar de zee, 's winters op de vangen in een ondergrondse laag. In droge periodes zouden we dan die voorraad kunnen aanboren om watertekorten op te vangen."

De put werd geboord vlak naast het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide op een diepte van 300 meter. Hij wordt momenteel leeggepompt om na te gaan over welk volume erin kan. "We hopen om hier zo'n drie miljard liter water te kunnen opslaan onder de grond", aldus De Schepper. "Dat is eenzelfde volume als het spaarbekken in De Blankaart." Waarom dan geen tweede reservoir bouwen? "Het reservoir in Diksmuide is 120 voetbalvelden groot en dateert van de jaren zeventig. Het is niet evident om een gelijkaardige oppervlakte vrij te maken voor een nieuwe constructie."

Bovendien vermoedt De Watergroep dat de putten goedkoper zullen zijn, maar dat moet nog worden becijferd. Een put kost ongeveer een half miljoen euro. Voor eenzelfde opslag als het spaarbekken zouden minstens een vijftal putten nodig zijn. Met een reserve van 3 miljoen kubieke meter water kan je een derde van de provincie West-Vlaanderen elke dag van drinkwater voorzien. De Watergroep beschikt in totaal over vijf grote waterproductiecentra waar oppervlaktewater gebruikt wordt. In De Blankaart is dat het water uit de IJzer en de omliggende waterlopen.

Het systeem van ondergrondse opslag, dat officieel Aquifer Storage and Recovery (ASR) heet, is uniek in België maar wordt wel al gebruikt in Australië en de Verenigde staten. Voorlopig is het echter nog toekomstmuziek. Het systeem zou ten vroegste binnen vijf à tien jaar operationeel zijn. "We moeten eerst onderzoeken of het water dat we willen stockeren, niet aangetast wordt door het gesteente in de grondlaag", zegt Diez. "Mogelijk is een voorbehandeling nodig. Want het is essentieel dat de kwaliteit van het opgeslagen water niet aangetast wordt."

Stel dat de methode niet voldoet voor water dat bestemd is voor de drinkwatervoorziening, zou het dan wel kunnen werken voor wateropslag gedurende de wintermaanden in functie van irrigatie door landbouwers tijdens het groeiseizoen? Bij De Watergroep merken ze op dat het momenteel sowieso nog niet kan omdat het wetgevend kader ontbreekt. Woordvoerder Kathleen De Schepper wijst ook op de hydrogeologische kennis die nodig is, en die De Watergroep door hun schaalgrootte in huis heeft. "Rekening houdend met de kostprijs zal het vermoedelijk alleen op grote schaal rendabel zijn. Bovendien kan het niet in elk type van ondergrond. Je hebt een watervoerende laag nodig die hiervoor geschikt is."

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Beeld: De Watergroep

Volg VILT ook via