nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2020 "Waterpeil bijna even laag als droge zomers '18 en '19"

Het waterpeil van verschillende waterlopen staat nu al bijna zo laag als tijdens de droge zomers van 2018 en 2019. Dat zegt kersvers droogte- en hemelwatercoördinator Kris Huijskens aan VRT NWS. Hij is sinds 1 april aan de slag in de provincie Antwerpen en is daarmee de eerste droogtecoördinator van ons land.

De provincie Antwerpen is de eerste die een droogte- en hemelwatercoördinator heeft aangesteld. Hij moet vooral overleggen met andere overheden en actoren. In de andere provincies worden de functies gecombineerd door verschillende personen. Al wordt daar ook overwogen om net als in Antwerpen een coördinator in te voeren om alle droogtematerie te centraliseren bij één persoon.

Sinds april is Kris Huijskens aan de slag als de eerste Vlaamse droogte- en hemelwatercoördinator. Hij heeft tot nog toe thuis gewerkt, maar eerder deze week kon hij toch een dag het terrein op. “Ik ga ook een aantal specifieke droogteprojecten trekken”, legt Kris Huijskens uit. “Zo leid ik de uitrol van een automatisch meetsysteem bij verschillende waterlopen die nu nog manueel worden gemeten.”

De droogtecoördinator moet ook nadenken over manieren om in te grijpen bij droogtes. Dat kan gaan van bijvoorbeeld een captatieverbod waarbij het verboden is om water uit waterlopen te gebruiken, tot de uitbouw van buffers. "Op langere termijn willen we meer buffers maken die in de nattere periodes het regenwater kunnen opvangen, zodat we dat tijdens droogtes langzaam kunnen laten weglopen”, aldus Kris Huijskens.

Hij is nog maar net aan de slag of daar is de eerste droogte al. Begin maart heeft het nog stevig geregend, maar intussen is het al een maand zo goed als droog. “En dat is al te merken”, klinkt het. "We merken dat de waterpeilen laag staan. Bijna op het niveau zoals ze de afgelopen zomer, tijdens de heel droge zomers van 2018 en 2019 waren."

Dat belooft dus voor de komende zomer. Al kan het natuurlijk nog altijd dat het fel gaat regenen de komende maanden. Voor de tweede helft van deze maand zien de voorspellingen er niet zo goed uit, op enkele lokale korte buien na. Weerman Frank Deboosere liet afgelopen weekend al op zijn website uitschijnen dat hij vermoedt dat we opnieuw een hete zomer zullen krijgen.

"Bij een droge bodem moet de energie van het zonlicht niet gebruikt worden om te verdampen, want er valt niks meer te verdampen", schrijft Deboosere. "Al die energie kan dus meteen gebruikt worden om het kwik de hoogte in te jagen."

Er zit dan ook weinig water in onze Vlaamse bodem. “Vlaanderen is een van de droogste regio's van Europa”, weet grondwaterexpert Marijke Huysmans (VUB/ KU Leuven). “Van 164 landen staat België op de 23e plaats in de categorie ‘hoge waterschaarste’. Ook al regent het hier veel, al jarenlang zitten we in de zomer met problemen.” Hoe dat komt legt ze in deze video uit.

Bron: VRT NWS

Volg VILT ook via