nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.07.2018 Waterzuiveringsstations bieden uitweg voor oppompverbod

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. Oost- en West-Vlaanderen kondigden een oppompverbod aan voor alle onbevaarbare waterlopen. Slecht nieuws voor de landbouwers die vrezen voor het verlies van hun teelten. Aquafin wil hen helpen door gezuiverd afvalwater aan te bieden. Het is geschikt voor alle toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Beregenen van akkers kan dus, zolang het niet rechtstreeks gesproeid wordt op groenten en fruit voor verse consumptie.

Net als in juni 2017 maakt Vlaanderen opnieuw een extreme droogte mee. Burgers worden opgeroepen om spaarzaam om te gaan met leidingwater maar vooral de landbouw kreunt onder de hitte. Vlaanderen is terecht bezorgd om een nijpend watertekort. We behoren tot de meest waterstressgevoelige gebieden in Europa, onder meer door een hoge bevolkingsdichtheid en een dramatisch lage stand van de grondwatertafel in sommige regio’s. Nochtans zitten we bovenop een belangrijke potentiële waterbron die kan helpen om dat tekort op te vangen.

Aquafin verzamelt namelijk het afvalwater vanuit de gemeentelijke riolen en transporteert het naar één van zijn 300 zuiveringsinstallaties. Jaarlijks wordt bijna één miljard kubieke meter huishoudelijk afvalwater gezuiverd. Na een mechanische en biologische behandeling voldoet dat water aan de strenge Europese en Vlaamse richtlijnen. Het gezuiverde afvalwater – ook effluent genoemd – heeft daardoor een kwaliteit die voldoet om te lozen in beken en rivieren. Maar het is ook perfect geschikt voor toepassingen die geen drinkwaterkwaliteit vereisen.

In een 35-tal waterzuiveringsinstallaties kunnen bedrijven die daarvoor een contract afsloten met Aquafin, voor een forfaitaire vergoeding gezuiverd afvalwater ophalen. Eén van de bedrijven die het gezuiverde afvalwater van Aquafin al vele jaren gebruikt is Citrique Belge, producent van citroenzuur. De Tiense firma nam tot nog toe jaarlijks ongeveer 1 miljoen m³ effluentwater af om het te gebruiken als koelwater in de productie. Voetbalclub Cercle Brugge besproeide vorig jaar zijn oefenvelden met gezuiverd afvalwater.

Ook gemeentebesturen nemen effluent af om hun plantsoenen te besproeien maar vooral de landbouw is vragende partij. Het gezuiverd afvalwater is geschikt voor irrigatie van velden zolang het niet rechtstreeks in contact komt met groenten en fruit die rauw gegeten worden. Druppelirrigatie van fruitbomen of beregenen van industriegroenten kan dus wel. Met soepele contracten die onmiddellijk kunnen ingaan, kan Aquafin landbouwers tijdens deze droogte uit de nood helpen.

"Vorig jaar deden 50 bedrijven, vooral landbouwbedrijven, een beroep op ons. Na de aankondiging van het oppompverbod door de provinciegouverneurs zijn er direct een aantal contracten afgesloten zodat het er nu een 20-tal zijn", vertelt Joke Vriens van Aquafin. Vooral in West-Vlaanderen rijden landbouwers af en aan met tractor en waterton. Noodgedwongen maken zij de omweg langs een waterzuiveringsstation omdat ze dichter bij hun percelen geen water meer mogen onttrekken aan de beken.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via