nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.09.2015 "We hebben intensievere landbouw nodig"

Als het van Linus Blomqvist en Ted Nordhaus, twee zelfverklaarde ecomodernisten van The Breakthrough Institute, afhangt, moet onze landbouwsector volop inzetten op genetisch gemodificeerde organismen en een verdere intensivering van het landbouwmodel met behulp van technologie. Dat blijkt uit een manifest dat ze publiceerden en een interview dat ze daarover gaven in De Standaard. Verder bepleiten ze een leegloop van het platteland en een massale overschakeling op kernenergie. Sectororganisatie BioForum voelt zich aangesproken en vraagt zich af of het milieu en de wereldburger baat hebben bij het ecomodernistische ideaal. 

Via een heus manifest wil een nieuwe stroming binnen de groene beweging zich kenbaar maken bij een breder publiek. Hun ultieme doel is het loskoppelen van de economische groei en zijn ecologische impact. Om dat te realiseren moet een beroep gedaan worden op moderne technologie. Geen enkel taboe blijft daarbij gespaard: de ecomodernisten geloven onder meer dat kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen ons kunnen helpen om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. 

Van biologische landbouw willen vaandeldragers Linus Blomqvist en Ted Nordhaus niet weten. “Hoe afhankelijker we zijn van de natuur, hoe meer we die vernietigen”, zo klinkt het. “Er is het romantische idee dat we meer in harmonie met de natuur moeten leven. Wanneer we afhankelijk zijn van bossen voor onze energie, dan kappen we bomen. Wanneer we afhangen van wilde vis voor onze proteïne-inname, dan vissen we tot ze uitgestorven zijn”, zegt Nordhaus in het interview met De Standaard.

Volgens Nordhaus betekent meer biodiversiteit in ons landbouwsysteem lagere landbouwopbrengsten, waardoor er meer land nodig is voor de voedselproductie. “Dat is een recept om alle natuur te gebruiken voor parken of landbouw: windparken, zonneparken, biologische boerderijen. We hebben net kernenergie, intensievere landbouw en efficiëntere veestapels nodig”, aldus Nordhaus. “Intensivering van het landbouwsysteem heeft inderdaad bijwerkingen, maar als je kijkt naar de hoeveelheid vervuiling per ton voedsel, dan zie je dat die een stuk minder is bij intensieve landbouw”, aldus Blomqvist.

Verder gelooft Blomqvist dat een efficiëntere landbouw meer ruimte zal vrijmaken voor natuur: “Dat gebeurt nu al. Neem nu het noordoosten van de VS. Honderd jaar geleden werd 70 procent van het land gebruikt voor landbouw. Efficiëntere landbouw heeft ervoor gezorgd dat vele landbouwgronden verlaten werden. Dat zien we ook in Europa, Zuid-Amerika en Azië. Dat creëert ook opportuniteiten voor natuurbeheer. Omdat niemand nog het land voor menselijke behoeftes wil inpikken, worden de kosten van natuurbeheer een pak lager.”

BioForum nam het ecomodernistisch manifest door en vraagt zich prompt af of we de twee kopstukken van het ecomodernisme wel ‘groene denkers’ kunnen noemen. “Het ecomodernisme zoekt naar argumenten en mogelijkheden om onze ongebreidelde consumptie verder te kunnen zetten binnen een neoliberaal marktmodel”, zo interpreteert BioForum de ecomodernistische leer. “We durven te betwijfelen of dat model ten goede zal komen aan diegene die geen koopkracht hebben en honger lijden”, zo klinkt het. “Wie zin heeft in 3D-geprinte voedingswaren of proefbuishamburgers, zal zeker aan zijn trekken komen. Of ook het milieu en de gewone wereldburger baat hebben bij een ecomodernistische oplossing, zoals zij beweren, durven wij flink te betwijfelen.”

Voor BioForum ligt de oplossing net bij een “samenwerking met de natuur”. Technologie is daarbij niet altijd een must: “Soms moeten we oplossingen echt niet ver zoeken. Als we de honger in de wereld willen aanpakken, is minder verspillen een eerste stap.” Een tweede stap is organisch bemesten en een derde oplossing is het tegelijk laten groeien van meerdere teelten op één perceel. “Een agro-ecologische landbouw beperkt zijn milieu-impact zodanig en is in staat om dusdanige opbrengsten te halen dat het heus niet nodig is om de hele wereldbevolking samen te proppen in steden om de natuur daarbuiten haar gang te laten gaan”, zo concludeert BioForum. “Gewoon wat meer optimisme én slimme keuzes volstaan om tegelijk mens én milieu te voeden.”

Bron: De Standaard/eigen verslaggeving

Volg VILT ook via