nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.09.2016 "We kunnen niet terug naar de landbouw van 1960"

Het European Political Strategy Centre (EPSC) is de denktank van de Europese Commissie die op regelmatige basis rapporten levert om de Commissie te adviseren. Op 20 juli publiceerde het EPSC ‘Duurzaamheid Nu!’, een paper over hoe de Unie meer en beter kan inzetten op duurzaamheid en armoedebestrijding. Hendrik Vandamme, voorzitter van ABS, maakt een kanttekening bij het toekomstideaal dat de auteurs van ‘Duurzaamheid Nu!’ schetsen voor de Europese landbouw.

Zoals we al in een eerder verschenen VILT-artikel beschreven, geeft het EPSC het advies om het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) meer te richten op plattelandsontwikkeling en minder op directe inkomenssteun. Karl Falkenberg, hoofdauteur van het rapport en één van de belangrijkste adviseurs van het kabinet-Juncker, wil dat Europa meer aandacht schenkt aan het sluiten van kringlopen, het wegwerken van ongelijkheid in de sector en het zoeken naar een evenwicht tussen mens, milieu en economie. Het GLB is volgens Falkenberg “het instrument bij uitstek om die problemen aan te pakken.” Daarbij kan, volgens het rapport, een terugkeer naar meer handenarbeid en minder machinale arbeid op het land een van de manieren zijn om meer te produceren met minder druk op het milieu en de omgeving.

“Geen probleem, op voorwaarde dat die extra (loon)kost ook effectief vergoed wordt in onze verkoopprijs”, reageert Hendrik Vandamme. Ook het feit dat het EPSC er van overtuigd is dat de consument bereid is om lokale producten te kopen en daar ook een faire prijs voor wil betalen is voor Vandamme een doorn in het oog: “Daar staat of valt het toekomstig EPSC-landbouwmodel evenzeer mee als het huidige. Hoe idealistisch je ook bent, met een gebrek aan inkomen kan ook een bijgestuurde landbouwsector niet verder. Daar draagt de Europese topambtenarij en politiek evenzeer een verpletterende verantwoordelijkheid door beslissingen (afschaffen quota, Oekraïne-crisis, vrijhandelsakkoorden) met directe impact op de landbouwsector.”

Vandamme ziet de oplossing voor armoede en voedseltekorten dus in inkomenszekerheid voor de landbouwsector die dit voedsel moet produceren, eerder dan met het nieuwe GLB terug te keren naar de ‘traditionele’ manier van boeren. “De landbouw van 60 jaar geleden komt niet meer terug bij ons, hoe graag de denktank dat ook zou willen. We rekenen er op dat ook de voltallige Commissie dat inziet en dat het nieuwe GLB de goede weg inslaat met inkomenszekerheid voor onze sector.”

Het volledige rapport van het EPSC lees je hier.

Bron: Drietand

Volg VILT ook via