nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.03.2015 Website brengt alle informatie over bijen samen

De wilde bij en de honingbij zijn niet alleen belangrijk voor de diversiteit, maar via de bestuiving ook onmisbaar voor de voedselproductie. Daarom lanceren federaal minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem (MR) en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) de pedagogische brochure en website www.levedebijen.be. De lancering van het project gebeurde tijdens de evaluatie van het Federaal Bijenplan 2012-2014 en vormt ook de start van een nieuw Federaal Bijenplan.

De educatieve website gaat over het belang van bestuiving, de biologie van de bij en de verschillende soorten bijen, de bijenteelt en de bedreigingen. Er worden ook allerlei doe-tips voorgesteld, activiteiten gebundeld en een mediatheek ter beschikking gesteld. “We willen kinderen vanaf een jonge leeftijd bewustmaken dat bijen er niet enkel zijn voor de honing, maar dat bestuivers ook een rol spelen in ons ecosysteem en een economisch belang hebben”, zegt Sven Heyndricks van de FOD Volksgezondheid.

Want het gaat niet goed met de bij. Tijdens de winter van 2012-2013 stierf één op drie bijenkolonies in de Belgische korven. Van de 370 in ons land gekende wilde bijensoorten is meer dan de helft zeldzaam of sterk op de terugweg. In Europa wordt één op vier hommels met uitsterven bedreigd. De oorzaken van achteruitgang zijn heel complex en ook de onzekerheid over de factoren die de achteruitgaan veroorzaken treffen de sector. Onder meer onvoldoende voedsel door monoculturen, de klimaatverandering, het gebruik van bepaalde pesticiden en ziektes zoals varroamijt werden de afgelopen jaren onderzocht.

Daarnaast stelt het evaluatierapport vast dat dierenartsen een gebrekkige opleiding kregen om zieke bijenkolonies te herstellen. Daaraan gekoppeld zijn er ook te weinig doeltreffende middelen om ziektes te bestrijden verkrijgbaar in ons land, merkt Hendrik Trappeniers van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond (Konvib) op. “Omdat er te weinig afname is, doen fabrikanten niet de moeite om de producten te laten registreren, via een cascadesysteem moeten we ze bij een dierenarts bestellen, wat lang duurt en de prijs extreem hoog maakt." Voor Trappeniers moeten er ook acties komen om bijen meer voedingsbronnen aan te bieden, zoals de aanleg van bijenweide of een bijvriendelijke keuze van plantgoed.

Levedebijen.be is een initiatief van het Nationaal Knooppunt biodiversiteit (Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) en wordt ondersteund door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en 35 partners.

Bron: Belga

Beeld: Leibnitz

Volg VILT ook via