nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.01.2018 Weersverzekering voor landbouwers komt er nog dit jaar

In het Vlaams Parlement klonk er applaus op de banken van Open Vld toen minister Joke Schauvliege aankondigde dat een weersverzekering voor de landbouw er nog dit jaar zal komen. De brede consensus die er heerst in het parlement, sterkt de minister in de overtuiging dat de meerderheidspartijen de punten en komma’s van de regeling kunnen uitklaren. Details kon ze nog niet kwijt, zodat we bijvoorbeeld in het ongewisse blijven of de overheidstussenkomst in de verzekeringspremie 50 dan wel de maximaal door Europa toegelaten 65 procent wordt. Dat de weersverzekering eindelijk realiteit wordt, volstaat om volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd (Open Vld) tevreden te stemmen.

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement wenste Francesco Vanderjeugd (Open Vld) zijn collega’s en minister Joke Schauvliege “een goed boerenjaar” toe. Dat waren 2016 en 2017 allerminst als je bekijkt welke meteorologische rampen de landbouw getroffen hebben. Twee jaar geleden verzopen alle vruchten in mei en juni. Nadien werd het droog en die droogte hield een winter en een voorjaar lang aan. Van het ene op het andere jaar kampte Vlaanderen met een watertekort in plaats van met wateroverlast. Tussendoor werden de fruit- en siertelers verrast door late lentenachtvorst met dramatische gevolgen, vooral voor de appeloogst.

“De druk op het Rampenfonds is zeer groot, en misschien zelfs onhoudbaar”, legt Vanderjeugd uit waarom zijn partij nu nog meer dan ooit tevoren pleitbezorger is voor een brede weersverzekering. Open Vld diende in de vorige legislatuur al een voorstel van resolutie in rond zo’n weersverzekering. Zowel beleidsmakers als landbouworganisaties spelen al langer met idee, maar elk voornemen liep tot dusver stuk op de terughoudendheid van de verzekeringsmaatschappijen. Zij vrezen dat een weersverzekering ofwel niet rendabel is voor hen, ofwel onbetaalbaar voor de boer. En op de koop toe behoorlijk risicovol voor de verzekeraar, in de wetenschap dat Vlaanderen zo klein is dat de schade door een destructief natuurfenomeen zich overal kan voordoen. Deze en andere bezorgdheden kwamen naar boven in een VILT-duiding over het thema.

“Binnen de meerderheid onderschrijft iedereen dat we moeten streven naar een goede en betaalbare weersverzekering voor de landbouw”, verklaart minister Joke Schauvliege in het parlement. “De architectuur voor een brede weersverzekering ligt op tafel. Een aantal zaken moeten we nog uitklaren, en we bekijken hoe één en ander rijmt met het algemeen Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds. Ik hoop dat we snel met een voorstel naar de regering kunnen stappen.” Op vraag van Vanderjeugd maakt ze de timing nog iets concreter: “Ik ben ervan overtuigd dat wij dit jaar een regeling zullen hebben die kan worden uitgerold in Vlaanderen.”

Andere parlementsleden vragen zich af wat de rol van het (landbouw)rampenfonds nog is na invoering van de weersverzekering. “Op Europees niveau wordt een tweesporenbeleid gevoerd: aan de ene kant een brede weersverzekering en daarnaast nog een rampenfonds, dat eigenlijk een noodfonds is. Men neemt de verzekering, maar als er dan iets echt noodlottigs gebeurt, waardoor de schade niet helemaal wordt gedekt, dan kan het rampenfonds tussenkomen”, legt Schauvliege uit. Die systematiek wil ze ook in Vlaanderen hanteren. Over de weigerachtige houding van de verzekeringssector zegt ze: “De geesten zijn gerijpt, en dat is goed. We moeten dit momentum grijpen om daar iets goeds van te maken.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via