nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.10.2019 "Weinig ambitie en moed op vlak van milieu en klimaat"

Het milieu- en klimaatbeleid van de nieuwe Vlaamse regering lijkt van maar weinig ambitie te getuigen. Dat laat milieukoepel Bond Beter Leefmilieu in een eerste reactie optekenen, met het nodige voorbehoud want de volledige tekst van het Vlaamse regeerakkoord wordt met vertraging vrijgegeven. Op hetzelfde moment maakte BBL ook een analyse van de Duitse klimaatstrategie richting 2030. Dat plan krijgt wel de stempel ‘ambitieus’ opgekleefd gelet op de meer dan 50 miljard euro die onze buren de komende vier jaar investeren in klimaatbescherming. Minpunt is dat het ontginnen van steen- en bruinkool pas tegen 2038 stopgezet wordt.

Een definitieve reactie van Bond Beter Leefmilieu op de milieuplannen van de regering-Jambon volgt later nog. "Maar we zien wel al dat er maar weinig politieke moed getoond wordt op het vlak van milieu en klimaat", zegt Mathias Bienstman (BBL). "Er zijn enkele losse maatregelen, maar er lijkt geen sprake van een coherent geheel. We weten nochtans wat er moet gebeuren. Daarvoor moet bijvoorbeeld ook volop worden ingezet op renovaties van oude gebouwen en op de aanpak van de files."

De ambitie om tegen 2030 werk te maken van een verdubbeling van wind- en zonne-energie, wordt onvoldoende geacht. "Dat is alleen maar doortrekken van de huidige evolutie op de energiemarkt", klinkt het. Ook het Vlaamse streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen – minstens 80 procent tegen 2050 – vindt de organisatie niet ambitieus genoeg. "De meeste buurlanden kiezen voor klimaatneutraliteit tegen 2050", merkt Bienstman op. "Met die min tachtig procent lopen we tien jaar achter. En als je geen deel uitmaakt van de kopgroep, betekent dat ook dat je minder aanspraak kan maken op de jobs van de toekomst."

"Vlaanderen is bovendien zeer kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering door zijn ligging aan zee", zegt Bienstman nog. "Toch is er nog geen woord besteed aan klimaatadaptie, hoewel de rapporten op een versnelling van de klimaatverandering wijzen." Een meer complete analyse door de milieubeweging voor de thema’s energie, klimaat, mobiliteit, circulaire economie, voeding en landbouw en ruimtelijke ordening volgt wanneer de volledige tekst van het regeerakkoord bekend is.

Nog vermelden dat in de inleiding op het Vlaams regeerakkoord een technologie-gedreven aanpak van het klimaatprobleem bepleit wordt: “Voor de omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving is wereldwijde actie nodig. Dat kan Vlaanderen niet alleen. Door de nadruk te leggen op technologische innovatie (carbon capture, waterstof, …) kunnen onze bedrijven en kennisinstellingen veel doen zonder onze economische groei, de concurrentiepositie van onze ondernemingen en onze maatschappelijke welvaart te fnuiken.”

Bond Beter Leefmilieu ontleedde begin deze week ook het nieuwe Duitse klimaatplan. Hoewel er nog tot 2038 kolen verbrand zullen worden voor elektriciteitsproductie weet de Duitse regering de milieubeweging toch te overtuigen dat ze het menen. Richting 2030 moet de CO2-uitstoot er met 55 procent dalen in vergelijking met 1990. Het aandeel hernieuwbare energie in het stroomverbruik gaat van ongeveer 38 procent (2018) verder stijgen naar 65 procent. Duitsland voert een nationale koolstoftaks in voor de transport- en gebouwensector, met een emissieprijs die geleidelijk zal stijgen tot 35 euro per ton CO2 in 2025 en daarna binnen een minimum (35 euro) en maximum (60 euro) bepaald zal worden door de wet van vraag en aanbod. De landbouwoppervlakte voor teelt van energiegewassen mag niet uitbreiden, maar het gebruik van biobrandstoffen (uit afval) wordt wel opgedreven. Tegen 2030 moeten er op de Duitse wegen miljoenen elektrische wagens rondrijden, zodat alle tankstations de opdracht krijgen laadpunten te installeren en de overheid er zelf 1 miljoen stuks wil voorzien.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via