nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

20.12.2016 Weinig kopers voor eerste melkpoeder uit Europese stock

Toen de Europese Commissie het voornemen bekendmaakte om melkpoeder uit de publieke interventie te verkopen, volgden er heel wat ongeruste reacties. Het herstel op de zuivelmarkt is nog pril en het opnieuw op de markt brengen van 22.000 ton van in totaal 355.000 ton magere melkpoeder zou dat kunnen verstoren. Zo’n vaart loopt het echter niet want de Europese Commissie kan amper 40 ton slijten voor de minimumprijs van 215 euro per 100 kilo. Dat is meer dan de 201 euro die momenteel gebruikelijk is voor magere melkpoeder zodat er weinig animo is bij kopers.

De Europese Commissie geraakt de melkpoeder die het tijdens de zuivelcrisis heeft opgekocht niet op één-twee-drie weer kwijt. Hoewel er bij zuivelindustrie en melkveehouders ongerustheid gerezen was over de stockverkoop hadden de lidstaten ingestemd met de verkoop van melkpoeder uit de publieke interventie. Op 22.000 ton magere melkpoeder kon er geboden worden, maar uiteindelijk werd slechts voor 40 ton de minimumprijs van 215 euro per 100 kilo gerealiseerd. Dit en vorig jaar werd in totaal 355.000 ton melkpoeder door Europa opgekocht om de zuivelmarkt te ondersteunen.

Landbouwcommissaris Phil Hogan benadrukt dat het nooit de bedoeling was om de melkpoeder tegen eender welke prijs weer op de markt te brengen. “Onze voornaamste doelstelling blijft de zuivelmarkt in balans houden en het prijsherstel bewaren. Gelet op het fragiele marktherstel zullen we bij de verkoop van melkpoeder erg voorzichtig te werk gaan en tenders constant evalueren zodat we een verstoring van de markt kunnen vermijden. Op een tweede tender voor de bijna 22.000 ton melkpoeder die niet verkocht geraakte, kan nog tot 3 januari geboden worden.”

Hoewel de eerste verkoop uit de melkpoederstock niet bepaald een succes is gebleken, is de Europese zuivelmarkt volgens de Commissie aan de beterhand. De voorbije vier maanden is de melkprijs die aan producenten werd uitbetaald gemiddeld met 16 procent gestegen. Sinds september zijn de publieke stocks van melkpoeder niet meer aangegroeid hoewel het marktinstrument nog inzetbaar is.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via