nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.08.2020 Welke impact heeft weidegang op methaanuitstoot koe?

Zowat 42 procent van alle Vlaamse melkveehouders past weidegang toe op het bedrijf. Maar wat gebeurt er met de methaanuitstoot als koeien ongecontroleerde hoeveelheden vers gras eten? Op die vraag wil ILVO samen met een aantal buitenlandse onderzoeksinstellingen een antwoord zoeken. “In de stal hebben we al een aantal voederstrategieën kunnen identificeren om de methaanuitstoot te doen dalen, maar het is ook belangrijk dat we weten hoe die uitstoot evolueert als de koeien in de weide staan”, zegt ILVO-onderzoeker Leen Vandaele.

Het concept weidegang komt overgewaaid uit Nederland waar bepaalde consumenten steeds meer belang zijn gaan hechten aan melk van koeien die in de wei kunnen lopen. Om aanspraak te kunnen maken op het label ‘weidemelk’ en de bijhorende premie, moeten melkveehouders hun koeien minstens 120 dagen per jaar en 6 uur per dag laten grazen op de weide.

De melkveesector moet tegen 2030 zijn methaanuitstoot met 19 procent verminderen. Daarom doet het Instituut voor Landbouw-, Voedings- en Visserijonderzoek (ILVO) al langer onderzoek naar strategieën om de uitstoot van melkkoeien te beperken. Tot nu toe focuste dat onderzoek zich vooral naar de methaanuitstoot in de stal. “We weten echter niet wat er gebeurt als er grote hoeveelheden vers gras in het rantsoen gebracht worden. Dat verandert de dynamiek in de pens en we zijn niet zeker of dit een positief of een negatief effect zal hebben op de methaanuitstoot”, aldus Vandaele.

Op basis van een mobiele ‘green feed’-installatie is ILVO samen met een aantal internationale partners gestart aan metingen in de uitstoot op de weide. Het onderzoek wil ook breder gaan dan enkel het meten van de methaanuitstoot. Er zal ook gekeken worden naar dierenwelzijn, milieueffecten, kwaliteit van de melk, voorkeur van de consument en de arbeid op de boerderij. “Een innovatieve verbetering op één aspect mag liefst geen negatieve effecten hebben op andere aspecten”, luidt het.

Bekijk de reportage die Plattelandstv over het ILVO-onderzoek maakte.

Bron: Plattelandstv

Volg VILT ook via