nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

Volièrestallen gaan gebukt onder het stof
27.10.2014  Welzijn van de pluimveehouder

Legkippen mogen sinds 2012 niet meer in batterijkooien gehouden worden. Eén van de alternatieve huisvestingssystemen is de volièrestal. De dieren hebben hier meer bewegingsvrijheid, vertonen natuurlijker gedrag, en leven zo meer op hun eigen ritme. Een stap vooruit in het dierenwelzijn, maar niet voor het welzijn van de pluimveehouder. Zo is tot 15 keer meer stof aanwezig in een volière dan in een verrijkte kooi. De hoge blootstelling aan stof zorgt bij de pluimveehouder voor irritatie op de luchtwegen, klaring van de longen en een verhoogde kans op infecties. Stofmaskers zijn een tijdelijke oplossing, maar een gepast antwoord dringt zich op.

Zoeken naar een duurzame oplossing
Dat antwoord wordt gezocht binnen het project ‘Layerhouse’. Hierin zoeken het Proefbedrijf Pluimveehouderij en ILVO samen naar oplossingen voor knelpunten in volières. Het proefbedrijf legt zich hierbij toe op oplossingen voor de hoge stofconcentraties. Verschillende studies zijn reeds uitgevoerd, maar momenteel zonder succes. Het blijft zoeken naar het gepaste antwoord. Mogelijk heeft het Proefbedrijf Pluimveehouderij nu wel de juiste sleutel in handen: stofreductie door ionisatie.

Proeven met ionisatietechniek
Bij deze ionisatietechniek worden elektrisch geladen staven opgehangen aan de zijkant van de volièrestal. De elektrische lading trekt het stof naar de staven en doet het tegen de staaf kleven. Vervolgens worden de staven op regelmatige basis gespoeld. De eerste proeven met deze techniek zijn al achter de rug. De resultaten zijn veelbelovend, maar door de kleinschaligheid van de proef nog niet geschikt voor de praktijk. Daar kan nu verandering in komen.

leghen.volierestal_ProefbedrijfPluimveehouderij.geVILT.jpg

Herhaling op grote schaal
Sinds mei 2014 beschikt het Proefbedrijf Pluimveehouderij over ultramoderne pluimveestallen met plaats voor 18.000 leghennen in volière. De ionisatietechniek kan nu herhaald worden in een grotere stal met een groter debiet. Tijdens de proef worden stofconcentraties gemeten op verschillende hoogtes en tijdstippen. Het proefbedrijf beschikt hiervoor over professionele stofmeters. Ook de verschillende kosten (aanschafprijs, elektriciteits- en waterverbruik, …) worden in kaart gebracht. Zo wordt niet alleen gezocht naar een gepaste, maar ook betaalbare oplossing voor de pluimveehouder.

Advies van het Proefbedrijf Pluimveehouderij
Onderzoekster Ine Kempen: “Het Proefbedrijf hoopt snel met een oplossing te komen. Ionisatie kan zo’n oplossing zijn. Maar we moeten de resultaten afwachten. Indien deze techniek niet aanslaat op grote schaal, kan de oplossing nog een tijdje op zich laten wachten. Stofreductie is dan ook een moeilijke materie. Maar zolang er vragen zijn, zal het Proefbedrijf mee zoeken naar antwoord: in het belang van de pluimveehouder en zijn kippen. In afwachting daarvan raden we wel aan om een volièrestal enkel met een stofmasker te betreden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.”

Bron: |

Beeld: Proefbedrijf Pluimveehouderij

In samenwerking met: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Volg VILT ook via