nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.04.2016 "Wereld kan bevolking voeden, zelf zonder extra boskap"

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden in 2050, en dat zonder ook maar één extra boom te kappen, zijn er verschillende opties mogelijk. De factor die het meeste effect heeft op het aantal mogelijke scenario’s en op de bijbehorende vraag naar akkerland en de nodige graasintensiteit, is echter ons dieet. Als de hele wereld een vegetarisch of veganistisch dieet zou volgen, zijn er meer mogelijkheden dan wanneer de hele wereld het huidige Westerse voedingspatroon zou overnemen. Dat laatste is niet onmogelijk, maar vergt wel een stevige boost van de productiviteit en een massale omschakeling van gras- naar akkerland. Dat blijkt uit onderzoek van het Oostenrijkse Instituut voor Sociale Ecologie, gepubliceerd in Nature Communications. In dat onderzoek werd alleen gekeken naar de biofysische balans tussen vraag en aanbod, niet naar effecten op vlak van biodiversiteit, uitstoot van broeikasgassen, voedselprijzen, enzovoort.

De auteurs wilden onderzoeken of het mogelijk is de groeiende wereldbevolking te blijven voeden zonder bijkomend bossen te rooien. Dat is mogelijk, zo blijkt, en wel op verschillende manieren. Zelfs wanneer de hele wereld een Westers voedingspatroon aanneemt, op voorwaarde dat de opbrengsten in de landbouw massaal stijgen en weiland op grote schaal wordt omgezet in akkerland. Wanneer de wereld daarentegen kiest voor een vegetarisch of veganistisch voedingspatroon, gaan beide voorwaarden niet op. Dan hoeft de productiviteit niet te stijgen en weiland niet worden omgezet in akkerland, en zijn er meer scenario’s haalbaar. Zelfs het scenario waarin alleen aan biologische landbouw wordt gedaan.

Welk dieet we volgen en hoeveel dierlijke producten daarin thuishoren, bepaalt dus in grote mate welke scenario’s haalbaar zijn. Sterker nog, geen andere factor (zoals productiviteit of beschikbaarheid van vruchtbare grond) is zo bepalend als die voedingskeuze. Een vegetarisch of veganistisch dieet vergt de helft minder vruchtbaar land, graasintensiteit en biomassa dan diëten waarin wel dierlijke producten of vlees thuishoren. “Daarbij mag echter niet vergeten worden dat veehouderij meer functies heeft dan alleen voedselproductie. Denk maar aan trekkracht, nutriëntenbeheer en risicospreiding”, klinkt het. Daarenboven maakt een model met rundveehouderij (herkauwers) volgens de auteurs beter gebruik van het volledige aanbod aan natuurlijke grondstoffen, gezien het grond die niet geschikt is voor plantaardige productie toch kan omzetten in voedsel.

Los van deze opmerkingen, moeten de resultaten trouwens voorzichtig worden geïnterpreteerd, waarschuwen de auteurs nog. In hun analyses houden ze immers alleen rekening met de biofysische balans tussen vraag en aanbod, niet met factoren zoals handelsbarrières, uitstoot van broeikasgassen, effect op voedselprijzen, biodiversiteit, enzovoort. Ook worden de verwachte effecten van de klimaatverandering op de opbrengsten in verschillende regio’s niet meegerekend. “Op basis van deze analyses kunnen dan ook geen eenduidige conclusies worden getrokken wat betreft de wenselijkheid, politieke uitvoerbaarheid en duurzaamheid van de verschillende scenario’s”, klinkt het. “Daarvoor zijn bijkomende analyses nodig, die rekening houden met fundamentele en complexe economische, politieke en sociale effecten.”

Lees het artikel ‘Exploring the biophysical option space for feeding the world without deforestation’ in Nature communications.

Bron: eigen verslaggeving / De Standaard

Volg VILT ook via