nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.10.2018 Werken stroomgebied Kleine Aa i.s.m. lokale landbouwers

Begin oktober is de provincie Antwerpen in het stroomgebied van de Kleine Aa rond Essen met werken begonnen in het kader van een deelproject van het Europees samenwerkingsprogramma Interreg Triple C, dat inzet op klimaatadaptatie via innovatief integraal waterbeheer. De werken, die uitgetekend werden in nauw overleg met de lokale landbouwers, moeten zowel de landbouw als de vispopulatie ten goede komen én de wateroverlast in de streek beperken.

De ingrijpende werken vinden plaats in en om de Kleine Aa, tussen Over d’Aa in Essen en de grens met Nederland. De vervanging van twee ruilverkavelingsstuwen door nieuwe meanders en een vistrap moeten de wateroverlast stroomafwaarts beperken en bovendien de vismigratie vanuit Nederland naar Vlaanderen bevorderen. “Dit is vooral goed nieuws voor het Bermpje dat sinds 2016 werd waargenomen in de Kleine Aa”, klinkt het bij de provincie Antwerpen. “Dit bodemvisje gedijt goed in Kempische beken met goede waterkwaliteit. Zijn aanwezigheid doet dus vermoeden dat de waterkwaliteit van de Kleine Aa verbetert.”

Daarnaast wordt de landbouwafwatering duurzamer gemaakt, met onder meer stuwtjes in de perceelsgrachten en het peilgestuurd maken van bestaande drainagesystemen. Ook het dichtgegroeide grachtenstelsel in natuurgebied wordt geherwaardeerd door het weer open te maken.

De werken duren ongeveer 80 dagen. De Europese Unie draagt 60 procent van de financiering bij via het Interreg Triple C-programma. “Triple C zet in op klimaatadaptatie en staat voor Climate resilient, Community based, Catchment planning and management”, vertelt Rik Röttger, gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap, integraal waterbeleid en mondiaal beleid en duurzame ontwikkeling. “Vlaamse en Nederlandse landbouwers en waterbeheerders bedenken en testen door middel van een deelbekkenaanpak slimme, doelmatige maatregelen die ten goede komen aan zowel het bodem- en waterbeheer als de bedrijfsvoering.”

“We hebben dit deelproject volledig uitgetekend in nauw overleg met de landbouwers”, vult projectverantwoordelijke Bianca Veraart aan. “Vooral voor de landbouwmaatregelen hebben we beroep gedaan op Nederlandse ervaring.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Provincie Antwerpen

Volg VILT ook via